Cách làm thuyết minh báo cáo tài chính theo quyết định 48

     

Doanh nghiệp chúng ta đang thực hiện theo đưa ra quyết định 48 thì sẽ lập BCTC như vậy nào? bài viết này sẽ share cho bạn chi tiết các hướng dẫn liên quan đến việc lập BCTC.

Bạn đang xem: Cách làm thuyết minh báo cáo tài chính theo quyết định 48

1. Lập report tài chính theo đưa ra quyết định 48 gồm có những mẫu biểu nào.

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ở chỗ thứ ba, Mục I, Điểm 3 qui định về hệ thống report tài chính cho doanh nghiệp bé dại và vừa như sau:

“1.1. Báo cáo bắt buộc– Bảng cân đối kế toán: mẫu số B 01 – DNN– báo cáo Kết quả chuyển động kinh doanh: mẫu mã số B 02 – DNN– bản Thuyết minh báo cáo tài chính: mẫu mã số B 09 – DNNBáo cáo tài thiết yếu gửi mang đến cơ quan thuế phải khởi tạo và gửi thêm phụ biểu sau:– Bảng phẳng phiu tài khoản: mẫu mã số F 01- DNN1.2. Report không buộc phải mà khuyến khích lập:– report Lưu giao dịch chuyển tiền tệ: chủng loại số B03-DNNNgoài ra, để giao hàng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành chuyển động sản xuất, tởm doanh, những doanh nghiệp hoàn toàn có thể lập thêm các báo cáo tài chính chi tiết khác.”

Bạn đang xem:Hướng dẫn lập report tài chính theo ra quyết định 48

Theo nguyên lý trên thì hệ thống báo cáo tài chính mà công ty lớn vừa và nhỏ tuổi bắt yêu cầu nộp gồm những mẫu mã biểu sau:– Bảng phẳng phiu kế toán chủng loại số B 01 – DNN– report Kết quả chuyển động kinh doanh chủng loại số B 02 – DNN– bạn dạng Thuyết minh report tài bao gồm mẫu số B 09 – DNN– Bảng bằng phẳng tài khoản mẫu số F 01- DNN– trong khi doanh nghiệp được khích lệ lập thêm báo cáo Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ mẫu số B03-DNN, doanh nghiệp rất có thể lập mẫu mã biểu này không rất có thể không lập tùy thuộc vào doanh nghiệp.

*

Hình ảnh:Hướng dẫn lập báo cáo tài thiết yếu theo quyết định 48

2.Lập Bảng phẳng phiu tài khoản khi lập báo cáo tài chính theo quyết định 48.

– Bảng bằng vận tài khoản được lập dựa vào sổ cái, sổ tổng hợp các tài khoản.– Sổ chi tiết các tài khoản lưỡng tính như 131, 331, và một trong những tài khoản khác. Những tài khoản này phải đặt số dư phía 2 bên mà không được bù trừ.– Số dư đầu năm nay bên trên bảng cân đối tài khoản được rước từ số cuối năm của bảng bằng vận tài khoản năm trước.– Số tạo nên Nợ và gồm trên bảng bằng phẳng tài khoản phải bởi nhau. Số dư cuối năm giữa bên Nợ và tất cả cũng bởi nhau.– Số liệu trên bảng bằng vận tài khoản luôn ghi dương, những chỉ tiêu dự phòng ưu đãi giảm giá thì ghi mặt Có.

Tham khảo cụ thể KhóaHọc kế toán tài chính Thuế

3.Lập Bảng bằng vận kế toán lúc lập báo cáo tài chính theo đưa ra quyết định 48.

Xem thêm: Đâu Không Phải Là Siêu Thị Thuộc Châu Á, Đâu Không Phải Là Siêu Đô Thị Thuộc Châu Á

– Số liệu trên bảng bằng phẳng kế toán phản bội ánh những khoản mục tại thời khắc đó. Số liệu này mang tính chất chất thời điểm.

Để lập được bảng bằng phẳng kế toán lúc làm báo cáo tài chính theo đưa ra quyết định 48 công ty cần địa thế căn cứ vào số liệu, chứng từ của các sổ sách kế toán tài chính như sau:

Nguồn số liệu lập Bảng bằng vận kế toán:

– địa thế căn cứ vào sổ kế toán tài chính tổng hợp;– căn cứ váo sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp đưa ra tiết;– căn cứ vào Bảng bằng vận kế toán năm trước.– Số liệu ghi vào cột 6 “Số đầu năm” của bảng bằng phẳng kế toán trong năm này được địa thế căn cứ vào số liệu nghỉ ngơi cột 5 “Số cuối năm” của từng chỉ tiêu tương xứng của bảng cân đối kế toán năm trước.– Số liệu ghi vào cột 5 “Số cuối năm” của báo cáo này tại ngày xong xuôi kỳ kế toán năm được lấy số liệu trên những sổ chi tiết, sổ tổng hợp.– Số liệu trên report kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh tình hình sale cả năm của doanh nghiệp, nó là số liệu mang tính chất chất thời kỳ.

– nội dung và kết cấu báo cáo

+ phản ánh thực trạng và KQKD của DN, bao hàm KQKD và kết quả khác.+ report gồm có 5 cộtCột A: các chỉ tiêu báo cáoCột B: Mã số những chỉ tiêu tương ứngCột C: Số hiệu tương ứng với những chỉ tiêu của báo cáo này được diễn tả chỉ tiêu trên bản TM BCTCCột số 1: toàn bô PS trong thời gian báo cáo.Cột số 2: Số liệu của năm trước được mang từ cột hàng đầu của report kết quả chuyển động sản xuất sale năm trước.

– các đại lý lập báo cáo+ Căn cứ report họat động sale của năm trước.+ căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp cùng sổ kế toán chi tiết trong năm dùng cho những tài khoản từ các loại 5 đến loại 9.

Xem thêm: Top 20 Cách Chỉnh Sửa File Powerpoint Khi Đã Đóng Gói, Cách Chỉnh Sửa File Powerpoint Khi Đã Đóng Gói

Chúc chúng ta làm tốt công việc của mình

*

Tham gia khóa học bạn sẽ được:

1. Được làm thực hành trên triệu chứng từ, hóa solo và sổ sách của doanh nghiệp.


2. Được setup + khuyến mãi phần mềm kế toán Misa có bản quyền để cung ứng học tập 3. Được hướng dẫn và học thực tế trên máy vi tính (Mỗi học viên sẽ được hướng dẫn sửa bài thực hành thực tế riêng, di động cầm tay chỉ bài toán ) 4. Học xong khóa học, học tập viên có công dụng bằng hai năm kinh nghiệm. 5. Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp, + có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, + làm cho sổ sách kế toán + Tính được chi tiêu sản xuất, thi công + Lập được report tài chính: bảng cân đối số vạc sinh, bảng cân đôi kế toán, bảng lưu giao dịch chuyển tiền tệ, … + Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN 6. Được cung cấp tư vấn nghiệp vụ cả sau khi đã xong khóa học 7. Được cập nhật kiến thực kế toán, update chính sách thuế tiên tiến nhất định kỳ sau khi dứt khóa học