Cách kết chuyển 911

     
Chức năng phản hồi bị tắt ở bí quyết hạch toán Tài khoản 911 – Xác định công dụng kinh doanh Thông bốn 133

*
*
*

Tin tức kế toán: Cách hạch toán Tài khoản 911 – Xác định tác dụng kinh doanh Thông bốn 133/2016/TT-BTC.

Bạn đang xem: Cách kết chuyển 911

 Kết quả vận động kinh doanh là tác dụng cuối thuộc của hoạt động sản xuất, sale thông thường. Kết quả vận động tài chính và kết quả hoạt động khác của doanh nghiệp trong 1 thời kỳ tốt nhất định, bộc lộ bằng số chi phí lãi xuất xắc lỗ.

THÔNG TIN MỚI NHẤT:

Để xác định hiệu quả kinh doanh và phản ánh kết quả chuyển động kinh doanh của doanh nghiệp kế toán áp dụng Tài khoản 911 – Xác định công dụng kinh doanh.

Trước lúc chứng kiến tận mắt Cách hạch toán Tài khoản 911 – Xác định tác dụng kinh doanh Thông tứ 133. Các bạn nên nắm rõ về lý lẽ hạch toán của TK 911.

I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CỦA TÀI KHOẢN 911 – XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ gớm DOANH.

Tại điều 68 thông tứ 133/2016/TT-BTC khi hạch toán tài khoản 911– Xác định công dụng kinh doanh phải tuân thủ một số nguyên tắc kế toán sau:

“a) thông tin tài khoản này dùng để làm xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các vận động khác của công ty trong một kỳ kế toán. Kết quả chuyển động kinh doanh của người sử dụng bao gồm: Kết quả vận động sản xuất, tởm doanh, kết quả vận động tài bao gồm và kết quả vận động khác.

– Kết quả hoạt động sản xuất, sale là số chênh lệch giữa doanh thu thuần với trị giá vốn hàng phân phối (gồm cả sản phẩm, sản phẩm hóa, bất động sản đầu tư chi tiêu và dịch vụ, túi tiền sản xuất của thành phầm xây lắp, chi tiêu liên quan tiền đến chuyển động kinh doanh bất động sản đầu tư, như: chi phí khấu hao, ngân sách sửa chữa, nâng cấp, túi tiền cho mướn hoạt động, chi tiêu thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư), bỏ ra phí bán sản phẩm và đưa ra phí quản lý doanh nghiệp.

– Kết quả hoạt động tài đó là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài bao gồm và giá cả hoạt đụng tài chính.

– Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa những khoản thu nhập khác và các khoản giá thành khác và túi tiền thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp.

 b) thông tin tài khoản này nên phản ánh đầy đủ, đúng chuẩn kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán. Kết quả vận động kinh doanh đề nghị được hạch toán cụ thể theo từng loại vận động (hoạt rượu cồn sản xuất, chế biến, chuyển động kinh doanh yêu đương mại, dịch vụ, vận động tài chính…). Vào từng loại chuyển động kinh doanh rất có thể cần hạch toán chi tiết cho từng một số loại sản phẩm, từng ngành hàng, từng một số loại dịch vụ.

 c) các khoản lệch giá và thu nhập cá nhân được kết gửi vào thông tin tài khoản này là số lợi nhuận thuần và các khoản thu nhập thuần.”.

II. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 911 – XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ tởm DOANH.

Bên Nợ:

– Trị giá vốn của sản phẩm, sản phẩm hóa, bất động sản chi tiêu và dịch vụ thương mại đã bán.

– ngân sách hoạt cồn tài chính, giá thành thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp và chi tiêu khác.

– bỏ ra phí bán hàng và chi phí cai quản doanh nghiệp.

– Kết gửi lãi.

Bên Có:

– doanh thu thuần về số sản phẩm, mặt hàng hóa, không cử động sản đầu tư chi tiêu và thương mại dịch vụ đã buôn bán trong kỳ;

– Doanh thu chuyển động tài chính, những khoản thu nhập cá nhân khác cùng khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Kết chuyển lỗ.

Xem thêm: +2 Cách Hủy Gói Cước Vinaphone Qua 1543 Bằng Tin Nhắn, Cách Hủy Gói 4G Vinaphone Qua 1543 Bằng Tin Nhắn

Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ.

III. CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 911 – XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ sale THÔNG TƯ 133.

*
giải pháp hạch toán Tài khoản 911 – Xác định tác dụng kinh doanh Thông tứ 133

Cứ vào nguyên tắc kế toán tài khoản 911 và các tài khoản liên quan. Căn cứ vào kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 911 và các tài khoản gồm liên quan. KẾ TOÁN HÀ NỘI xin hướng dẫn kế toán một số nghiệp vụ gớm tế chủ yếu sau:

3.1. Thời điểm cuối kỳ kế toán, triển khai việc kết nhảy số doanh thu bán hàng thuần vào thông tin tài khoản Xác định kết quả kinh doanh, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

Có TK 911 – Xác định công dụng kinh doanh.

3.2. Cuối kỳ kế toán, kết gửi trị giá chỉ vốn của sản phẩm, mặt hàng hóa, không cử động sản đầu tư chi tiêu và thương mại & dịch vụ đã bán, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định tác dụng kinh doanh.

Có TK 632 – giá chỉ vốn sản phẩm bán.

3.3. Vào cuối kỳ kế toán, kết đưa doanh thu hoạt động tài chính, ghi:

Nợ TK 515 – Doanh thu chuyển động tài chính

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

3.4. Vào cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản các khoản thu nhập khác, ghi:

Nợ TK 711 – các khoản thu nhập khác

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

3.5. Vào cuối kỳ kế toán, kết chuyển ngân sách chi tiêu hoạt cồn tài chính, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 635 – ngân sách tài chính.

3.6. Vào cuối kỳ kế toán, kết chuyển những khoản ngân sách khác, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định công dụng kinh doanh

Có TK 811 – túi tiền khác.

3.7. Thời điểm cuối kỳ kế toán, kết chuyển ngân sách chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 821 – chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp.

3.8. Thời điểm cuối kỳ kế toán, kết chuyển đưa ra phí quản lý kinh doanh tạo ra trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định công dụng kinh doanh

Có TK 642 – đưa ra phí thống trị kinh doanh.

3.9. Định kỳ, đơn vị hạch toán nhờ vào được phân cấp cho theo dõi tác dụng kinh doanh trong kỳ nhưng không áp theo dõi mang đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tiến hành kết chuyển công dụng kinh doanh trong kỳ lên đơn vị chức năng cấp trên.

– Kết đưa lãi, ghi:

Nợ TK 911- Xác định công dụng kinh doanh

Có TK 336 – yêu cầu trả nội cỗ (3368).

– Kết chuyển lỗ, ghi:

Nợ TK 336 – đề xuất trả nội cỗ (3368)

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

3.10. Kết gửi kết quả chuyển động kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

– Kết đưa lãi, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định hiệu quả kinh doanh

Có TK 421 – lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

– Kết gửi lỗ, ghi:

Nợ TK 421 – roi sau thuế không phân phối

Có TK 911 – Xác định công dụng kinh doanh.

Xem thêm: Cách Soạn Giáo Án Tiếng Anh Tiểu Học Tốt Tiếng Anh Tiểu Học, Giáo Án Tiểu Học Tiếng Anh

Trên đây Kế Toán hà thành đã trình bày Cách hạch toán Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh Thông bốn 133.

Mời các bạn xem Cách hạch toán Tài khoản 911 – Xác định hiệu quả kinh doanh Thông bốn 200 trên đây.