CÁCH INCLUDE FILE TRONG PHP

     

Bạn có thể chèn nội dung của một PHP file vào một PHP file khác trước khi Server thực thi nó. Có 2 hàm trong PHP có thể được sử dụng để làm điều này.

Bạn đang xem: Cách include file trong php

Hàm include()Hàm require()

Đây là một điểm mạnh của PHP mà giúp đỡ trong việc tạo hàm, header, footer hay các phần tử có thể được tái sử dụng trong nhiều trang. Điều này sẽ giúp các lập trình viên dễ dàng thay đổi bố cục của web. Nếu có bất kì thay đổi nào được yêu cầu, thay vì phải thay đổi hàng nghìn file thì chỉ cần thay đổi file được bao.

Hàm include() trong PHP

Hàm include() lấy tất cả text trong file đã chỉ định và sao chép chúng vào trong file có sử dụng hàm include. Nếu có bất kì vấn đề gì trong quá trình nạp file, thì hàminclude()sinh ra một cảnh báo nhưng script vẫn tiếp tục thực thi.

Xem thêm: 3 Cách Nhảy Dây Đúng Cách Để Tăng Chiều Cao Hiệu Quả Giúp Cao Hơn 2

Giả sử bạn muốn tạo một menu chung cho Website. Khi đó tạo một file làmenu.phptronghtdocsvới nội dung sau:


a href="https://vietjack.com/index.jsp">Homea> - a href="https://vietjack.com/php">PHPa> - a href="https://vietjack.com/java">JAVAa> - a href="https://vietjack.com/html">HTMLa> br />
Code language: HTML, XML (xml)Giờ hãy tạo bao nhiêu trang tùy bạn và chèn file này để tạo header. Ví dụ, test.php có thể có nội dung sau.

Xem thêm: Mục Lục Giải Bài Tập Tiếng Việt 3, Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3


Code language: HTML, XML (xml)Lưu chương trình trên trong một file có tên làtest.phptronghtdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉhttp://localhost:8080/test.phpsẽ cho kết quả:


*
*
*
*

Ghi chú − Bạn có thể lấy thông điệp cảnh báo hoặc thông điệp lỗi hoặc không gì cả. Điều này phụ thuộc vào cấu hình PHP Server của bạn.

Tham khảo khóa học lập trình web 6 tháng, đảm bảo 100% công việc đầu ra!


Share this:


« Previous
Next »

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *