CÁCH GHI SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG

     

Ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung được rất nhiều DN gạn lọc và áp dụng, kế toán tài chính Thiên Ưng xin hướng dẫn bí quyết ghi sổ theo vẻ ngoài Nhật ký tầm thường theo Thông tư 200 và 133.

Bạn đang xem: Cách ghi sổ nhật ký bán hàng

1) Nguyên tắc, đặc thù cơ phiên bản của hiệ tượng ghi sổ Nhật ký kết chung: - toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều đề xuất được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời hạn phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Kế tiếp lấy số liệu trên các sổ Nhật ký kết để ghi Sổ cái theo từng nhiệm vụ phát sinh.Hình thức kế toán Nhật ký bình thường gồm các loại sổ đa số sau:- Sổ Nhật cam kết chung, Sổ Nhật cam kết đặc biệt;- Sổ Cái;- các sổ, thẻ kế toán bỏ ra tiết.2) Trình trường đoản cú ghi sổ kế toán tài chính theo hình thức Nhật cam kết chung:+) mặt hàng ngày:- căn cứ vào các chứng từ đang kiểm tra được sử dụng làm địa thế căn cứ ghi sổ, đầu tiên ghi nhiệm vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, kế tiếp căn cứ số liệu sẽ ghi bên trên sổ Nhật ký bình thường để ghi vào Sổ mẫu theo những tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị chức năng có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đôi khi với vấn đề ghi sổ Nhật cam kết chung, những nghiệp vụ tạo nên được ghi vào các sổ, thẻ kế toán cụ thể liên quan.- ngôi trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký quan trọng đặc biệt thì hàng ngày, địa thế căn cứ vào những chứng từ được dùng làm địa thế căn cứ ghi sổ, ghi nhiệm vụ phát sinh vào sổ Nhật ký quan trọng liên quan. Định kỳ (3, 5, 10... Ngày) hoặc cuối tháng, tuỳ cân nặng nghiệp vụ phân phát sinh, tổng thích hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu nhằm ghi vào những tài khoản tương xứng trên Sổ Cái, sau khoản thời gian đã đào thải số trùng lặp bởi vì một nghiệp vụ được ghi đôi khi vào những sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có).+) Cuối tháng, cuối quý, cuối năm:- cùng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng bằng phẳng số phạt sinh. Sau thời điểm đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi bên trên Sổ loại và bảng tổng hợp cụ thể (được lập từ những Sổ, thẻ kế toán đưa ra tiết) được dùng làm lập các báo cáo tài chính. VVề nguyên tắc, Tổng số tạo nên Nợ cùng Tổng số vạc sinh có trên Bảng cân đối số phát sinh phải bởi Tổng số gây ra Nợ cùng Tổng số vạc sinh có trên sổ Nhật ký chung (hoặc sổ Nhật ký tầm thường và các sổ Nhật ký đặc biệt sau lúc đã loại trừ số trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt) thuộc kỳ.- Sơ đồ:
*
3. Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi sổ theo bề ngoài nhật cam kết chung:(1) Nhật ký bình thường (Mẫu số 03a-DN):a) Nội dung:Sổ Nhật ký bình thường là sổ kế toán tài chính tổng hợp dùng để làm ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chủ yếu phát sinh theo trình tự thời hạn đồng thời phản ảnh theo quan hệ giới tính đối ứng thông tin tài khoản (Định khoản kế toán) để ship hàng việc ghi Sổ Cái. Số liệu ghi bên trên sổ Nhật ký kết chung được sử dụng làm căn cứ để ghi vào Sổ Cái.b) Kết cấu và phương thức ghi sổ:Kết cấu sổ Nhật ký chung được quy định thống tuyệt nhất theo mẫu phát hành trong chế độ này:- Cột A: Ghi ngày, mon ghi sổ.- Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, mon lập của bệnh từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chủ yếu phát sinh của bệnh từ kế toán.- Cột E: Đánh dấu những nghiệp vụ ghi sổ Nhật ký thông thường đã được ghi vào Sổ Cái.- Cột G: Ghi số lắp thêm tự loại của Nhật cam kết chung- Cột H: Ghi số hiệu những tài khoản ghi Nợ, ghi gồm theo định khoản kế toán các nghiệp vụ phạt sinh. Thông tin tài khoản ghi Nợ được ghi trước, tài khoản ghi giành được ghi sau, mỗi tài khoản được ghi một dòng riêng.- Cột 1: Ghi số tiền phân phát sinh những Tài khoản ghi Nợ.- Cột 2: Ghi số tiền phân phát sinh những Tài khoản ghi Có.Cuối trang sổ, cùng số tạo ra luỹ kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.- Về nguyên tắc tất cả các nhiệm vụ kinh tế, tài chủ yếu phát sinh đều đề xuất ghi vào sổ Nhật cam kết chung. Tuy nhiên, vào trường thích hợp một hoặc một số đối tượng người tiêu dùng kế toán có số lượng phát sinh lớn, để đơn giản dễ dàng và giảm bớt trọng lượng ghi Sổ Cái, doanh nghiệp có thể mở những sổ Nhật ký đặc biệt quan trọng để ghi riêng các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán đó.- những sổ Nhật ký quan trọng là một trong những phần của sổ Nhật ký chung nên phương pháp ghi chép tương tự như sổ Nhật ký chung. Tuy nhiên để né sự trùng lặp những nghiệp vụ sẽ ghi vào sổ Nhật ký đặc biệt thì không ghi vào sổ Nhật ký kết chung. Trường đúng theo này, căn cứ để ghi Sổ cái là Sổ Nhật ký bình thường và các Sổ Nhật ký kết đặc biệt.- Dưới đấy là hướng dẫn nội dung, kết cấu và cách ghi sổ của một vài Nhật ký đặc biệt quan trọng thông dụng.(1.1) Sổ Nhật ký kết thu chi phí (Mẫu số 03a1-DN):a) Nội dung: Là sổ Nhật ký quan trọng dùng để ghi chép những nghiệp vụ thu tiền tài doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở riêng mang đến thu chi phí mặt, thu qua ngân hàng, mang lại từng nhiều loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoặc mang lại từng vị trí thu chi phí (Ngân hàng A, bank B...).b) Kết cấu và cách thức ghi sổ:- Cột A: Ghi ngày, mon ghi sổ.- Cột B,C: Ghi số hiệu với ngày, mon lập của hội chứng từ kế toán cần sử dụng làm địa thế căn cứ ghi sổ.- Cột D: Ghi tóm tắt câu chữ nghiệp vụ kinh tế phát sinh của hội chứng từ kế toán.- Cột 1: Ghi số tiền nhận được vào mặt Nợ của tài khoản tiền được theo dõi trên sổ này như: chi phí mặt, tiền gửi ngân hàng.. .- Cột 2, 3, 4, 5, 6: Ghi số tiền vạc sinh bên Có của những tài khoản đối ứng.Cuối trang sổ, cộng số tạo ra luỹ kế để gửi sang trang sau.Đầu trang sổ, ghi số cùng trang trước đưa sang.

Xem thêm: Top 8 Cách Làm Lỗ Mũi Nhỏ Lại Tự Nhiên Ít Động Đến Dao Kéo, 7+ Cách Làm Lỗ Mũi Nhỏ Lại Tại Nhà Hiệu Quả Nhất

(1.2) Nhật ký chi tiền (Mẫu số S03a2-DN):a) Nội dung: Là sổ Nhật ký đặc trưng dùng để ghi chép các nghiệp vụ bỏ ra tiền của doanh nghiệp. Mẫu mã sổ này được mở riêng cho đưa ra tiền mặt, đưa ra tiền qua ngân hàng, cho từng các loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoặc mang đến từng nơi đưa ra tiền (Ngân mặt hàng A, ngân hàng B...).b) Kết cấu và cách thức ghi sổ:- Cột A: Ghi ngày, mon ghi sổ.- Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, mon lập của chứng từ dùng làm địa thế căn cứ ghi sổ.- Cột D: Ghi nắm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh của triệu chứng từ kế toán.- Cột 1: Ghi số tiền bỏ ra vào bên bao gồm của thông tin tài khoản tiền được quan sát và theo dõi trên sổ này, như: chi phí mặt, tiền giữ hộ Ngân hàng...- Cột 2, 3, 4, 5, 6 : Ghi số tiền phát sinh mặt Nợ của những tài khoản đối ứng.Cuối trang sổ, cộng số phát sinh luỹ kế để đưa sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cùng trang trước đưa sang.(1.3) Nhật ký mua hàng (Mẫu số S03a3-DN):a) Nội dung: Là Sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép những nghiệp vụ mua sắm chọn lựa theo từng các loại hàng tồn kho của đơn vị, như: Nguyên liệu, thiết bị liệu; công cụ, dụng cụ; sản phẩm hoá;...- Sổ Nhật ký tải hàng dùng để ghi chép những nghiệp vụ mua sắm chọn lựa theo hiệ tượng trả chi phí sau (mua chịu). Trường đúng theo trả tiền trước cho người bán thì khi tạo nên nghiệp vụ mua sắm và chọn lựa cũng ghi vào sổ này.b) Kết cấu và cách thức ghi sổ.- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.- Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, mon lập của triệu chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh của triệu chứng từ kế toán.- Cột 1, 2, 3 : Ghi Nợ các tài khoản hàng tồn kho như: mặt hàng hoá, nguyên liệu vật liệu, công cụ, dụng cụ... Trường hợp đơn vị chức năng mở sổ này đến từng loại hàng tồn kho thì các cột này có thể dùng nhằm ghi cụ thể cho các loại hàng tồn kho kia như: hàng hoá A, hàng hoá B...- Cột 4: Ghi số tiền đề nghị trả tín đồ bán tương xứng với số hàng vẫn mua.Cuối trang sổ, cùng số luỹ kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.(1.4) Nhật ký bán hàng (Mẫu số S03a4-DN):a) Nội dung: Là Sổ Nhật ký đặc biệt quan trọng dùng nhằm ghi chép các nghiệp vụ bán sản phẩm của doanh nghiệp như: bán hàng hoá, cung cấp thành phẩm, phân phối dịch vụ.Sổ Nhật ký bán hàng dùng nhằm ghi chép các nghiệp vụ bán sản phẩm theo hình thức thu tiền sau (bán chịu). Trường hợp người mua trả chi phí trước thì khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng cũng ghi vào sổ này.b) Kết cấu và cách ghi sổ:- Cột A: Ghi ngày, mon ghi sổ.- Cột B, C: Ghi số hiệu với ngày, tháng lập của triệu chứng từ sử dụng làm địa thế căn cứ ghi sổ.- Cột D: Ghi nắm tắt nội dung nhiệm vụ phát sinh của chứng từ kế toán.- Cột 1: Ghi số tiền đề nghị thu từ người mua theo lệch giá bán hàng.- Cột 2, 3, 4: Mở theo yêu cầu của khách hàng để ghi doanh thu theo từng các loại nghiệp vụ: bán hàng hoá, buôn bán thành phẩm, bán bđs nhà đất đầu tư, hỗ trợ dịch vụ... Ngôi trường hợp doanh nghiệp lớn mở sổ này mang đến từng loại doanh thu: bán hàng hoá, chào bán thành phẩm, bán bất động sản nhà đất đầu tư, cung cấp dịch vụ... Thì những cột này rất có thể dùng nhằm ghi chi tiết cho từng loại hàng hoá, thành phẩm, bất động sản nhà đất đầu tư, dịch vụ. Trường vừa lòng không nên thiết, doanh nghiệp rất có thể gộp 3 cột này thành 1 cột nhằm ghi doanh thu bán sản phẩm chung.Cuối trang sổ, cùng số luỹ kế để gửi sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước gửi sang.Doanh nghiệp rất có thể mở một hoặc một số sổ Nhật ký đặc biệt quan trọng như sẽ nêu trên nhằm ghi chép. Trường hợp cần mở thêm các sổ Nhật ký đặc trưng khác bắt buộc tuân theo những nguyên tắc mở sổ cùng ghi sổ đã quy định.(2) Sổ cái (Mẫu số S03b- DN)a) Nội dung: Sổ cái là sổ kế toán tổng hợp dùng để làm ghi chép các nghiệp vụ ghê tế, tài thiết yếu phát sinh trong niên độ kế toán theo tài khoản kế toán được cơ chế trong hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Mỗi thông tin tài khoản được mở một hoặc một trong những trang thường xuyên trên Sổ loại đủ nhằm ghi chép trong một niên độ kế toán.

Xem thêm: Tính Toán Cộng, Trừ, Nhân, Chia Bằng Calculator Trên Win Xp 7 8

b) Kết cấu và phương thức ghi sổ:Sổ mẫu được pháp luật thống duy nhất theo mẫu ban hành trong chính sách này.Cách ghi Sổ dòng được lao lý như sau:- Cột A: Ghi ngày, mon ghi sổ.- Cột B, C: Ghi số hiệu cùng ngày, mon lập của hội chứng từ kế toán được dùng làm căn cứ ghi sổ.- Cột D: Ghi cầm tắt nội dung nhiệm vụ phát sinh.- Cột E: Ghi số trang của sổ Nhật ký phổ biến đã ghi nghiệp vụ này.- Cột G: Ghi số cái của sổ Nhật ký thông thường đã ghi nghiệp vụ này.- Cột H: Ghi số hiệu của các tài khoản đối ứng tương quan đến nhiệm vụ phát sinh với thông tin tài khoản trang Sổ tính năng này (Tài khoản ghi Nợ trước, thông tin tài khoản ghi có sau).- Cột 1, 2: Ghi số tiền phạt sinh bên Nợ hoặc bên bao gồm của tài khoản theo từng nhiệm vụ kinh tế.Đầu tháng, ghi số dư vào đầu kỳ của tài khoản vào dòng xoáy đầu tiên, cột số dư (Nợ hoặc Có). Cuối tháng, cùng số phát sinh Nợ, số phát sinh Có, tính ra số dư và cộng luỹ kế số phạt sinh từ trên đầu quý của từng tài khoản để triển khai căn cứ lập Bảng bằng phẳng số tạo nên (Bảng cân nặng đối tài khoản) và report tài chính.