CÁCH GHÉP ÂM TIẾNG HÀN

     

Sau khi đang đọc viết thành thạo bảng vần âm Hangeul, bọn họ sẽ làm cho quen và luyện tập về kiểu cách ghép chữ tiếng Hàn. Đây là một trong những kiến thức cơ bạn dạng và quan trọng quan trọng khiến cho bạn thành thạo ngữ điệu này. Hãy thuộc Sunny khám phá trong bài viết dưới đây nhé!


Bảng vần âm tiếng Hàn cách ghép chữ tiếng HànCách ghép âm trong tiếng HànCách ghép câu trong giờ Hàn

Bảng chữ cái tiếng Hàn

Bảng chữ cái tiếng Hàn và cách ghép chữ luôn luôn là những bài học kinh nghiệm “vỡ lòng” cơ bản mà bất kể người học nào thì cũng cần thế được. Bởi vậy, trước khi tham gia học cách ghép chữ trong giờ đồng hồ Hàn, bọn họ hãy thuộc nhắc lại kỹ năng và kiến thức về bảng chữ cái.

Bạn đang xem: Cách ghép âm tiếng hàn

Bảng vần âm tiếng Hàn hay nói một cách khác là bảng chữ cái Hangeul gồm có 21 nguyên âm với 19 phụ âm.

21 nguyên âm tiếng Hàn

STTNguyên âm giờ HànPhát âmPhiên âm tiếng Việt
1|a|a
2|ya|ya
3|o|o
4|yo|yo
5|ô|ô
6|yô|
7|u|u
8|yu|yu
9|ư|ư
10|i|i
11|a|a
12|ya|ya
13|o|o
14|yo|yo
15|ô|ô
16|yô|
17|u|u
18|yu|yu
19|ư|ư
20|i|i
21|a|a

19 phụ âm giờ đồng hồ Hàn

STTPhụ âm giờ HànPhát âmPhiên âm tiếng Việt
1|gi yơk|k, g
2|ni ưn|n
3|di gưt|t, d
4|ri ưl|r, l
5|mi ưm|m
6|bi ưp|p, b
7|si ột|s, sh
8|i ưng|ng
9|chi ưt|ch
10|ch`i ưt|ch`
11|khi ưt|kh
12|thi ưt|th
13|phi ưt|ph
14|hi ưt|h
15|sang ki yơk|kk
16|sang di gưt|tt
17|sang mê mẩn ột|ss
18|sang đưa ra ột|jj
19|sang bi ưp|pp

Cách ghép chữ giờ đồng hồ Hàn

Cách ghép chữ giờ Hàn xuất xắc còn được gọi là cách ghép tự trong giờ Hàn. Một từ giờ đồng hồ Hàn được chế tạo ra nên bằng cách ghép nguyên âm cùng phụ âm trong tiếng Hàn cùng với nhau. Gồm 3 cách ghép giờ Hàn thường gặp gỡ như sau:

Cách 1: Nguyên âm + phụ âm câm (“ㅇ”)

Ví dụ: 아, 오, 어, 에,…

Cách 2: Phụ âm + nguyên âm

Ví dụ: 비, 가, 나,…

*

Cách 3: Phụ âm + nguyên âm + phụ âm

Ví dụ: 말, 난, 총,…

Từ không có phụ âm cuối patchim – 받침Trường phù hợp 1: Từ có nguyên âm đứng (ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ,ㅣ)

Phụ âm cùng nguyên âm viết theo máy tự chiều ngang.

Ví dụ: ㄱ + ㅏ = 가 , ㄴ + ㅕ = 녀 , ㄴ + ㅏ = 나 , ㅈ + ㅓ = 저,…

Trường đúng theo 2: Từ gồm nguyên âm ngang (ㅗ, ㅛ, ㅠ, ㅜ, ㅡ)

Phụ âm cùng nguyên âm viết theo đồ vật tự từ bên trên xuống.

Ví dụ: ㅁ + ㅜ = 무 , ㅅ + ㅗ = 소, ㅎ + ㅛ = 효, ㅂ + ㅜ = 부

Từ gồm phụ âm cuối patchim – 받침

Viết theo vật dụng tự tự trái sang buộc phải và từ trên xuống dưới.

Trường đúng theo 1: Từ có nguyên âm đứng (ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅣ) chia nhỏ ra thành hai dạng

+ Dạng 1: có 3 âm tiết

Ví dụ: ㅁ + ㅏ + ㄹ = 말 , ㄱ + ㅏ + ㄴ = 간 ,ㅈ + ㅣ + ㅂ = 집, ㅇ + ㅣ + ㅆ = 있

+ Dạng 2: bao gồm 4 âm tiết

Ví dụ : ㅇ + ㅓ + ㅂ + ㅅ = 없 , ㅂ + ㅏ + ㄹ + ㄱ = 밝,…

Trường phù hợp 2: Từ bao gồm nguyên âm ngang (ㅗ, ㅛ, ㅠ, ㅜ, ㅡ)

+ Dạng 1: tất cả 3 âm tiết

Ví dụ: ㅂ + ㅜ + ㄴ = 분 , ㄱ + ㅗ + ㅅ = 곳

+ Dạng 2: gồm 4 âm tiết

Ví dụ: ㄲ + ㅡ + ㄴ + ㅎ = 끊 , ㅂ + ㅜ + ㄹ + ㄱ = 붉

Cách ghép âm trong giờ đồng hồ Hàn

Cách ghép âm giờ đồng hồ Hàn có 2 nguyên tắc sau đây mà các bạn cần cụ chắc:

*

Nguyên tắc ghép âm 1

+ Nguyên âm đứng 1 mình (tức đứng cạnh âm câm ㅇ): Nguyên âm đứng một mình vẫn gồm nghĩa. Nhưng trước nguyên âm cần thêm phụ âm “ㅇ” tuy thế khi phát âm thì chỉ gọi nguyên âm, không phát âm phụ âm này do là âm câm.

Ví dụ: 아, 오, 우, 어, 여, 야, …

+ Nguyên âm ghép cùng với phụ âm: nguyên âm đứng cạnh phụ âm

Ví dụ:

시계 (sigye) => đồng hồ가다 (gada) => đi

+ Nguyên âm ghép với phụ âm: nguyên âm đứng trên phụ âm

Ví dụ:

두부 => đậu phụ구두 => giầy da

+ Nguyên âm ghép với phụ âm: nguyên âm ghép ghép cùng với phụ âm

Ví dụ:

뒤 => phía sau쇠 => sắt, kim loại

+ Nguyên âm ghép cùng với phụ âm: hai phụ âm với một nguyên âm

Ví dụ:

한식 => món ăn của Hàn인삼 => nhân sâm

+ Nguyên âm ghép với phụ âm: nhị phụ âm với một nguyên âm sinh hoạt giữa

Ví dụ:

꽃 => hoa폭풍 => giông tố

+ Nguyên âm ghép với phụ âm: nhị phụ âm cùng một nguyên âm ghép làm việc giữa

Ví dụ:

원 => chi phí won Hàn Quốc쉰 => 50 (số đếm thuần Hàn)

Nguyên tắc ghép âm 2

*

Như các bạn đã biết, trong giờ đồng hồ Hàn, phụ âm sau cuối (phụ âm dưới cùng) được gọi là phụ âm đáy có nghĩa là batchim (받침). Tất cả 2 dạng phụ âm đáy:

phụ âm đáy đối kháng và kép cùng loạiphụ âm lòng kép khác loại

Cách phát âm phụ âm đáy:

Từ gồm phụ âm đáy là:ㄱ,ㄲ,ㅋ – phát âm là g/kh/k’: 박,밖,밬 – bak, bakh, bak’ (đọc nhảy hơi, căng với không căng tùy thuộc vào từng một số loại phụ âm)

+ Từ tất cả phụ âm lòng là:ㄴ thì đọc là .

Ví dụ: 한 => Hàn

+ Từ có phụ âm đáy là: ㄷ, ㅅ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ, ㅆ thì phát âm là T.

Ví dụ 낟, 낫, 낮, 낯, 낱, 낳, 났

+ Từ gồm phụ âm đáy là:ㄹ thì hiểu là l.

Ví dụ: 말 => ngựa

+ Từ tất cả phụ âm lòng là:ㅁ thì gọi là m.

Xem thêm: Lệnh Dừng Chương Trình Trong Thời Gian X Giây Là Gì? Lệnh Dừng Chương Trình Trong Thời Gian X Giây Là

Ví dụ: 감

+ Từ tất cả phụ âm lòng là:ㅂ, ㅍ thì gọi là b/p.

Ví dụ: 입 , 잎

+ Từ tất cả phụ âm lòng là:ㅇ thì gọi là ng.

Ví dụ: 강 => sông

Loại phụ âm đáy tất cả 2 phụ âm khác biệt như:ㄳ, ㄵ, ㄶ, ㄺ, ㄼ, ㄾ, ㅄ, ㄻ, ㄿ thì phụ âm nào xếp trước trong bảng khối hệ thống thứ tự những phụ âm đã đọc trước, trừ ㄻ và ㄿ.

Từ có phụ âm lòng là:ㄳ thì hiểu là k/c. Ví dụ: 삯 = 삭 phát âm là hoặc .Từ bao gồm phụ âm đáy là:ㄵ thì đọc là n. Ví dụ: 앉 = 안 đọc là .Từ bao gồm phụ âm lòng là :ㄶthì đọc là n. Ví dụ: 많 = 만 đọc là .Từ gồm phụ âm đáy là :ㄺthì gọi là k. Ví dụ: 닭 = 닥 hiểu là .Từ có phụ âm lòng là :ㄼthì hiểu là l. Ví dụ: 갋 = 갈 phát âm là .Từ gồm phụ âm đáy là :ㄾthì hiểu là l. Ví dụ: 핥 = 할 gọi là .Từ tất cả phụ âm đáy là :ㅄthì gọi là phường Ví dụ: 값 = 갑 hiểu là .Từ tất cả phụ âm đáy là :ㄻ thì gọi là m. Ví dụ: 젊 = 점 hiểu là hoặc .Từ có phụ âm lòng là :ㄿ thì đọc là p. Ví dụ: 읊 = 읍 đọc là hoặc .

*

Cách ghép câu trong giờ đồng hồ Hàn

Câu trong giờ Hàn bao gồm một điểm rất biệt lập với câu trong giờ Việt đó là động từ luôn luôn đứng nghỉ ngơi cuối câu. Câu được cấu tạo bởi từ. Bởi vậy, khi ghép những từ lại ta sẽ tiến hành câu hoàn chỉnh.

Có 2 kết cấu câu thường chạm mặt trong giờ đồng hồ Hàn:

Cấu trúc 1: nhà Ngữ + /(/ ) + tân ngữ + / + rượu cồn từ

Dùng 가, 는 khi từ cai quản ngữ không tồn tại patchimDùng 은, 이 khi từ làm chủ ngữ gồm patchimDùng 를 lúc từ làm cho tân ngữ không tồn tại patchimDùng 을 lúc từ làm cho tân ngữ bao gồm patchim

Ví dụ:

저는 친구를 만납니다. => Tôi gặp gỡ bạn.그는 장미꽃을 좋아합니다. => Nó đam mê hoa hồng.

Cấu trúc 2: nhà ngữ / (/ ) + vị ngữ

Ví dụ:

내 애인이 예쁩니다. => tình nhân tôi đẹp.날씨가 좋습니다. => khí hậu đẹp.

Cách viết giờ đồng hồ Hàn

Bên cạnh bí quyết ghép chữ Hàn, trong nội dung bài viết này Sunny sẽ chia sẻ thêm với các bạn về cách viết chữ Hàn Quốc. Học viết giờ đồng hồ Hàn tưởng là khó nhưng lại rất đối kháng giản, chính vì nó có các quy tắc nên fan học chỉ cần nắm vững vàng là hoàn toàn có thể viết thành thạo.

Xem thêm: Cách Phá Pass Máy Tính - Hướng Dẫn Phá Mật Khẩu Máy Tính Đơn Giản

Khi tập viết chữ Hàn Quốc, các bạn cần phải nhớ kĩ 3 phép tắc sau:

Tiếng Hàn đươc viết theo qui định từ trên xuống dưới, từ bỏ trái qua phải.Khi kết hợp với các nguyên âm dạng đứng, phụ âm ở phía bên trái của nguyên âm.Khi phối kết hợp nguyên âm dạng ngang, phụ âm đứng phía trên của nguyên âm.

Cách viết, cách ghép âm, giải pháp ghép chữ giờ Hàn những là những kỹ năng cơ bạn dạng mà bất kỳ người học nào cũng phải biết. Hãy cần cù rèn luyện hằng ngày để tài năng tiếng Hàn của chính mình ngày càng giỏi hơn nhé!