Cách Dùng Vlookup Và Hlookup

     

Nếu các bước của các bạn thường xuyên thao tác với Excel cùng xử lý dữ liệu thì vấn đề phải nắm vững các hàm search kiếm là bắt buộc. Trong nội dung bài viết này, mình sẽ chia sẻ với các bạn hai hàm tìm kiếm kiếm liên tục được áp dụng là hàm Vlookup cùng Hlookup.

Bạn đang xem: Cách dùng vlookup và hlookup

Hàm VLOOKUP

VLOOKUP là hàm dùng để làm tìm kiếm giá trị tương ứng trên ô cột thứ nhất của bảng tham chiếu cùng cho kết quả tương ứng vào cột chỉ định

Cú Pháp:

VLOOKUP(Lookup_value,Table_ array,Col_index_Num,Range_lookup)

Trong đó:

Lookup_value: giá trị so sánh với cột trước tiên của bảng tham chiếu để lấy được giá trị phải tìm.Table_ array: địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu, không lấy mẫu tiêu đề.Col_index_Num: Số thứ tự cột đựng giá trị buộc phải lấy của bảng tham chiếu (tính theo máy tự từ trái qua cần và ban đầu từ 1).Range_lookup: phương pháp tìm tìm trên bảng tham chiếu. + 0: Cột thứ nhất của bảng tham chiếu không sắp xếp. + 1: Cột thứ nhất của bảng tham chiếu đã sắp xếp theo chiều tăng dần (ngầm định).

Mình có ví dụ như sau cho chúng ta dễ gọi nhé

Để tra cứu kiếm quý hiếm mức thưởng của bảng tham chiếu và đến ra hiệu quả Học Bổng tương xứng với nút thưởng đó bọn họ làm như sau:

Ta có: =VLOOKUP(K6;$A$12:$B$14;2;0) các bạn chú ý vị mình áp dụng Excel 2013 nên khoảng cách giữa những đối số là vệt ; còn với Excel 2007,2010 là dấu (,) nhé.

Xem thêm: Giải Tiếng Anh Unit 5 Lớp 8 Study Habits, (Getting Started


*

Trong đó:

K6: Cột mức thưởng cần so sánh với cột đầu tiên của bảng tham chiếu$A$12:$B$14 : là showroom tuyệt đối của bảng tham chiếu2: cột học tập bổng là cột thứ hai của bảng tham chiếu0: cột đầu tiên của bảng tham chiếu không sắp xếp

Kết quả dấn được:

*

2. Hàm HLOOKUP

HLOOKUP là hàm tìm kiếm kiếm một quý giá trên dòng trước tiên của bảng tham chiếu cùng cho tác dụng tương ứng trong loại chỉ định.

Cú pháp :HLOOKUP(Lookup_value,Table_ array,Row_index_Num,Range_lookup)

Trong đó:

Lookup_value:  giá bán trị đối chiếu với dòng đầu tiên của bảng tham chiếu để mang được giá chỉ trị yêu cầu tìm.Table_ array: là showroom tuyệt đối của bảng tham chiếu, không lấy cột tiêu đề.Row_index_Num: Số đồ vật tự dòng chứa giá chỉ trị bắt buộc lấy của bảng tham chiếu (tính theo sản phẩm công nghệ tự từ trên xuống dưới và bước đầu từ số 1).

Xem thêm: Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3 Trang 24, 25 Chính Tả, Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3 Trang 24, 25 Chính Tả

Range_lookup: bí quyết tìm kiếm trên bảng tham chiếu. + 0: Dòng đầu tiên của bảng tham chiếu chưa sắp xếp. + 1: dòng thứ nhất của bảng tham chiếu đã sắp xếp theo chiều tăng cao (ngầm định).

Ví dụ:

Để tìm kiếm kiếm giá chỉ trị Mã đơn vị của bảng tham chiếu và đã cho ra kết quả Đơn vị tương ứng với khoảng thưởng đó bọn họ làm như sau:

*

Ta có: =HLOOKUP(A2:A4;$A$6:$D$7;2;1)

Trong đó:

A2:A4: là địa chỉ Mã đơn vị đối chiếu với dòng trước tiên của bảng tham chiếu$A$6:$D$7: là add tuyệt đối của bảng tham chiếu (các bạn chú ý không đem tiêu đề nhé)2: dòng solo vị thuộc dòng thứ 2 của bảng tham chiếu1: dòng đầu tiên của bảng tham chiếu đã thu xếp theo chiều tăng mạnh (ngầm định)

Kết quả cảm nhận như sau:

*

Để rất có thể ứng dụng tốt Excel vào trong công việc, họ không chỉ nắm rõ được những hàm nhưng mà còn cần sử dụng giỏi cả những công ráng của Excel. Số đông hàm nâng cấp giúp áp dụng giỏi vào quá trình như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH … Những vẻ ngoài thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table …

Toàn bộ những kỹ năng này các bạn đều hoàn toàn có thể học được vào khóa học EX101 – Excel tự cơ phiên bản tới chuyên gia của học Excel Online. Hiện thời hệ thống đang xuất hiện ưu đãi hết sức lớn cho chính mình khi đăng ký tham gia khóa học. Chi tiết xem tại: aqv.edu.vn.Online