Cách Dùng So As To

     

Khi nhắc tới mệnh đề chỉ mục đích vào tiếng Anh, người ta ko thể không nhắc tới những cấu trúc như so that / in order that / so as to lớn / in order to. Các cấu cấu trúc này có ý nghĩa hơi tương đồng nhau và tất cả thể cầm thế nhau vào nhiều trường hợp. Lúc này hãy thuộc Vietop điểm qua bí quyết sử dụng của từng cấu trúc nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng so as to


*

Nội dung chính


Cấu trúc So that với In order that

So that = in order that : để mà.

So that với in order that được cần sử dụng để nói về mục đích, tại sao xảy ra mệnh đề trước đó.

Cấu trúc:

Mệnh đề + so that/in order that + S + can/could/will/would + V

*Lưu ý: Thông thường nếu không tồn tại NOT thì dùng can /could còn tồn tại NOT thì cần sử dụng won’t / wouldn’t, trừ những trường hợp có ý ngăn cấm thì mới dùng can’t/couldn’t.

E.g. She learnt cooking so that she can cook for herself. (Cô ấy học nấu ăn để cô ấy có thể tự nấu mang lại mình).

She learnt cooking so that she wouldn’t eat out everyday. (Cô ấy học nấu ăn để cô ấy không phải ăn bên cạnh mỗi ngày).

→Trường hợp này không phải ngăn cấm đề nghị không dùng “can’t/couldn’t”

I sold my máy tính xách tay so that I can’t play games. (Tôi cung cấp chiếc máy tính đi để ko thể chơi game nữa).

→Trường hợp này ngăn cấm việc chơi game.

Cấu trúc In order to/So as to

In order to = So as to: để, với mục đích là.

Cấu trúc

Dạng khẳng định:

Mệnh đề +in order to/so as khổng lồ + V (nguyên thể)

Dạng phủ định:

Mệnh đề +in order not to/so as not to + V (nguyên thể)

E.g. She learnt cooking in order to/so as to cook for herself. (Cô ấy học nấu ăn để tự nấu mang lại mình).

She learnt cooking in order not to/so as not to lớn eat out everyday. (Cô ấy học nấu ăn để cô ấy ko phải ăn bên cạnh mỗi ngày).

Cách nối câu sử dụng cấu trúc so that / in order that / so as to / in order to

Những cấu trúc này là những cấu trúc điển hình để nối câu nhằm thể hiện mục đích của chủ thể. Vì thế những cấu trúc này tốt được đưa vào dạng bài viết lại câu. Hãy tìm hiểu bí quyết nối câu qua những trường hợp dưới đây.


*

Với So That/In Order That

Nếu vào câu thứ hai tất cả xuất hiện các động từ như: want, like, hope,… thì khi viết lại câu, chúng ta phải bỏ đi với thêm can/could/will/would vào.Nếu sau những từ want, like, hope… có chứa túc từ thì lúc viết lại câu, họ lấy túc từ đó có tác dụng chủ từ.

E.g. My father taught me so much. He wants me to become a good person. (Bố tôi dạy tôi rất nhiều. Ông ấy muốn tôi trở thành người tốt).

= My father taught me so much so that I will become a good person. (Bố tôi dạy tôi rất nhiều để tôi trở thành một người tốt).

→Trường hợp này, khi viết lại câu, “want” đã bị lược bớt và chế tạo “will”. “Me” là túc từ được cầm cố thế bởi “I”.

Xem thêm: Câu 8 Một Lò Xo Bị Giãn 4Cm, Có Thế Năng Đàn Hồi 0,2 J, Một Lò Xo Bị Giãn 4Cm, Có Thế Năng Đàn Hồi 0,2 J

Với In Order To/So As To

In order to/ So as to lớn chỉ áp dụng viết lại câu với 2 mệnh đề có cùng chủ ngữ.Khi viết lại câu, chủ ngữ và các từ want, like, hope,… của mệnh đề sau bị lược bớt cùng chỉ giữ lại động từ sau nó.

E.g. Students attended all classes. They wanted lớn get good marks. (Học sinh tham dự lớp học đầy đủ. Chúng muốn đạt điểm cao).

= Students attended all classes in order to/so as to get good marks. (Học sinh đi học đầy đủ để đạt được điểm cao).

→Cả 2 mệnh đề đều gồm cùng chủ ngữ là “students”. Mệnh đề thứ 2 chứa “want” buộc phải đã bị lược bớt với giữ lại động từ đó là “get”.

Bài tập cấu trúc so that / in order that / so as lớn / in order to

Bài tập

Hoàn thành câu sử dụng so that với in order to.

1. I have opened the window …………………………. Let some fresh air in.

2. I stopped at a rest area …………………………. I could have some rest.

3. I bought a lovely suit …………………………. Wear at the graduation ball.

4. You need to lớn take some days off …………………………. Travel with us.

5. Many people leave their countries …………………………. Have better lives.

6. Make sure the network access is enabled …………………………. You can connect khổng lồ the internet.

7. I trained every single day …………………………. I could improve my performance.

8. For my summer vacation I am planning lớn visit Ireland …………………………. I can visit my parents.

9. I called you …………………………. Invite you to my birthday party.

10. Jenny worked so hard …………………………. She could pass her exams.

Xem thêm: Cách Nuôi Vịt Trời Thịt - Nuôi Vịt Trời Tưởng Khó Mà… Dễ Không Ngờ

Đáp án

1. In order to

2. So that

3. In order to

4. In order to

5. In order to

6. So that

7. So that

8. So that

9. In order to

10. So that

Trên đây là lý thuyết và bài tập về những cấu trúc so that / in order that / so as khổng lồ / in order to. Hy vọng những kiến thức trên góp bạn tự tin hơn với tiếng Anh của mình. Vietop chúc bạn luôn học tốt.