cách dùng meanwhile

2 kể từ này hoặc được dùng công cộng một nghĩa, tuy vậy, cơ hội dùng lại không giống nhau.

Bạn đang xem: cách dùng meanwhile

Meanwhile: là 1 trong những trạng kể từ đem nghĩa “cùng thời gian đó”.

While: thông thường vào vai trò là 1 trong những liên kể từ với nghĩa “trong khi/lúc đó”.


💥 Meanwhile: hàng đầu câu và theo đuổi sau là vết phẩy
E.g., Meanwhile, I started sleeping, my daughter went out. (When I started sleeping my daughter went out).

💥 While: thông thường được dùng để làm nối 2 câu hoặc 2 mệnh đề cùng nhau, động kể từ sau nó thông thường ở dạng -ing.
E.g., My daughter went out while I was sleeping. (My daughter went out when I was sleeping)

💥 Meanwhile được sử dụng khi chúng ta đang được nêu lên một hành động/sự việc vô câu trước, và mình muốn nêu lên một hành động/sự việc không giống xẩy ra nằm trong thời gian với câu trước vô câu tiếp theo sau.
E.g., Tom was playing Clip games. Meanwhile, his mother was in the kitchen, cooking the meal.

💥 While hoàn toàn có thể được dùng để làm nối 2 câu ở ví dụ bên trên vô thực hiện một lời nói lên 2 hành động/sự việc xẩy ra bên cạnh đó.
E.g., While Tom was playing Clip games, his mother was in the kitchen, cooking the meal.
Tom was playing Clip games while his mother was in the kitchen, cooking the meal.

💥 Khi while đứng thân mật câu với nghĩa “trong lúc/khi”, không cần thiết bịa đặt vết phẩy trước nó.
E.g., Lísa listened lớn music while cooking dinner.

💥 While cũng rất được dùng để làm phát biểu lên sự tương phản trong một câu, thời điểm này nó bởi nghĩa với whereas hoặc although. Với tình huống này, nếu như đặt tại thân mật câu thì cần có vết phẩy trước nó.
E.g., While the few may be for war, the many are almost always for peace.
The few may be for war, while/whereas/although the many are almost always for peace.

💥 Subject + be thông thường bị lược quăng quật vô mệnh đề while nếu như cả hai mệnh đề đều phải có công cộng mái ấm ngữ.
E.g., Lísa listened lớn music while (she was) cooking dinner.

Bạn hoàn toàn có thể quan hoài tới sự không giống nhau vô dùng và cách sử dụng của “while” , “as” và “when”. B

Xem thêm: chỉnh ngày đồng hồ cơ

With love & passion!

P/s: Ngoài những bài bác giảng online cho tới những người dân tự động học tập giờ đồng hồ Anh, Ielts, nếu như muốn học tập kỹ và unique rộng lớn với những lớp học tập không nhiều người, ngân sách học phí thấp những bạn có thể nhập cuộc những lớp luyện thi đua Ielts offline bên trên đàng Nguyễn Trãi – thủ đô của mình nhé.

Hướng dẫn những kĩ năng Ielts:

Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn công cộng về Ielts


Ngữ pháp

Luyện thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông & ĐH

Xem thêm: hipster là gì