Cách dùng hàm today

     

Trong Excel chúng ta có các hàm dùng để lấy giá trị thời gian thực như hàm NOW, TODAY và hàm xác định giờ là TIME. Tuy nhiên việc sử dụng những hàm này lại có một nhược điểm là Excel sẽ luôn luôn phải tính toán những hàm này liên tục. Vậy có cách nào để thay thế cách sử dụng những hàm này mà vẫn đạt hiệu quả như mong muốn? Hãy cùng Học Excel Online tìm hiểu qua bài viết này.

Trước hết các bạn có thể xem lại bài viết về hàm NOW, DATE, TIME trong Excel:

Định dạng thời gian trong Excel & cách sử dụng hàm NOW và TIME để chèn thời gian


Xem nhanh


Cách sử dụng đối tượng NOW trong VBA thay cho hàm NOW

Hàm =NOW() trong Excel là hàm giúp tạo ra 1 giá trị thời gian theo đúng thời gian thực, gồm cả Ngày/tháng/năm và giờ:phút:giây.

Ví dụ:

*
*
*
*
*
*
*
*

Như vậy với 3 câu lệnh trong VBA, chúng ta hoàn toàn có thể thay thế được các hàm NOW, TODAY, TIME để có thể làm việc với đối tượng thời gian thực. Đây cũng là 1 biện pháp rất hiệu quả giúp file Excel của bạn tăng tốc độ tính toán, giảm các công thức động trong Excel.