Cách Dùng Hàm Today

     

Trong Excel bọn họ có các hàm dùng để đem giá trị thời hạn thực như hàm NOW, TODAY và hàm xác minh giờ là TIME. Tuy vậy việc thực hiện những hàm này lại có một nhược điểm là Excel sẽ luôn luôn luôn phải đo lường và thống kê những hàm này liên tục. Vậy bao gồm cách nào để sửa chữa thay thế cách áp dụng những hàm này mà vẫn đạt tác dụng như hy vọng muốn? Hãy cùng Học Excel Online mày mò qua bài viết này.

Trước không còn các bạn có thể xem lại bài viết về hàm NOW, DATE, TIME trong Excel:

Định dạng thời gian trong Excel & cách thực hiện hàm NOW cùng TIME nhằm chèn thời gian


Xem nhanh


Cách sử dụng đối tượng NOW trong VBA rứa cho hàm NOW

Hàm =NOW() trong Excel là hàm giúp tạo thành 1 giá trị thời hạn theo đúng thời gian thực, gồm cả Ngày/tháng/năm cùng giờ:phút:giây.

Ví dụ:

*
*
*
*
*
*
*
*

Như vậy cùng với 3 câu lệnh vào VBA, bọn họ hoàn toàn có thể thay thế được các hàm NOW, TODAY, TIME để có thể làm việc với đối tượng thời gian thực. Đây cũng là 1 trong biện pháp rất hiệu quả giúp file Excel của người tiêu dùng tăng tốc độ tính toán, giảm các công thức động trong Excel.