CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÁC HỆ CƠ SỐ

     
Excel cho aqv.edu.vn 365 Excel mang đến aqv.edu.vn 365 dành mang đến máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel for ipad tablet Excel for iPhone Excel mang lại máy tính bảng game android Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel mang đến điện thoại app android Xem thêm...Ít hơn

Hệ thống số là 1 trong cách có hệ thống để đại diện thay mặt cho các số tất cả ký tự hình tượng và áp dụng giá trị đại lý để tiện lợi nhóm những số vào biểu chủng loại thu gọn. Hệ thống số phổ biến nhất là thập phân, có giá trị đại lý là 10 và cỗ ký tự biểu tượng là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Mặc dù nhiên, có các khối hệ thống số khác và chúng rất có thể hiệu quả hơn để áp dụng cho một mục đích cụ thể. Ví dụ, vì laptop sử dụng lô-gic Boolean để thực hiện giám sát và làm việc nên chúng sử dụng khối hệ thống số nhị phân, hệ thống này có mức giá trị cơ phiên bản là 2.

Bạn đang xem: Cách chuyển đổi các hệ cơ số

aqv.edu.vn Office Excel một vài hàm mà bạn cũng có thể sử dụng để đổi khác số sang và đổi khác từ các hệ thống số sau đây:

Hệ thống số

Giá trị cơ sở

Bộ ký kết tự ký hiệu

Nhị phân

2

0,1

Bát phân

8

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Decimal

10

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9

Thập lục phân

16

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F


Chuyển đổi số nhị phân lịch sự thập phân

Để thực hiện tác vụ này, hãy cần sử dụng hàm BIN2DEC.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=BIN2DEC(1100100)

Chuyển thay đổi số nhị phân 1100100 thành số thập phân (100)

=BIN2DEC(1111111111)

Chuyển đổi số nhị phân 1111111111 thành số thập phân (-1)


Chuyển thay đổi số nhị phân sang thập lục phân

Để triển khai tác vụ này, hãy thực hiện hàm BIN2HEX.

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=BIN2HEX(11111011, 4)

Chuyển thay đổi số nhị phân 11111011 thành số thập lục phân bao gồm 4 cam kết tự (00FB)

=BIN2HEX(1110)

Chuyển thay đổi số nhị phân 1110 thành số thập lục phân (E)

=BIN2HEX(1111111111)

Chuyển thay đổi số nhị phân 1111111111 thành số thập lục phân (FFFFFFFFFF)


Chuyển thay đổi số nhị phân sang chén bát phân

Để triển khai tác vụ này, hãy thực hiện hàm BIN2OCT.

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=BIN2OCT(1001, 3)

Chuyển thay đổi số nhị phân 1001 thành số chén phân có 3 cam kết tự (011)

=BIN2OCT(1100100)

Chuyển thay đổi số nhị phân 1100100 thành số chén bát phân (144)

=BIN2OCT(1111111111)

Chuyển thay đổi số nhị phân 1111111111 thành số bát phân (77777777777)


Chuyển đổi một trong những thập tạo thành nhị phân

Để tiến hành tác vụ này, hãy thực hiện hàm DEC2BIN.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DEC2BIN(9, 4)

Chuyển đổi số 9 làm việc dạng thập chia thành số nhị phân tất cả 4 cam kết tự (1001)

=DEC2BIN(-100)

Chuyển thay đổi số thập phân -100 thành số nhị phân (1110011100)


Chuyển đổi một vài thập tạo thành thập lục phân

Để triển khai tác vụ này, hãy áp dụng hàm DEC2HEX.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DEC2HEX(100, 4)

Chuyển đổi số thập phân 100 thành số thập lục phân bao gồm 4 ký tự (0064)

=DEC2HEX(-54)

Chuyển thay đổi số thập phân -54 thành số thập lục phân (FFFFFFFFCA)


Chuyển đổi một vài thập tạo thành bát phân

Để tiến hành tác vụ này, hãy sử dụng hàm DEC2OCT.

Xem thêm: Cách Chèn Chữ Vào Video Trên Youtube, Thêm Phụ Đề, Cách Chèn Chữ Vào Video Trên Youtube

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DEC2OCT(58, 3)

Chuyển thay đổi số thập phân 58 thành số bát phân (072)

=DEC2OCT(-100)

Chuyển thay đổi số thập phân thành số chén phân (7777777634)


Chuyển đổi một trong những thập lục phân thành nhị phân

Để thực hiện tác vụ này, hãy áp dụng hàm HEX2BIN.

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=HEX2BIN("F", 8)

Chuyển thay đổi F sinh sống dạng thập lục chia thành nhị phân, với 8 ký tự (000001111)

=HEX2BIN("B7")

Chuyển đổi B7 nghỉ ngơi dạng thập lục tạo thành nhị phân (10110111)

=HEX2BIN("FFFFFFFFFF")

Chuyển đổi FFFFFFFFFF nghỉ ngơi dạng thập lục tạo thành nhị phân (1111111111)


Chuyển đổi một trong những thập lục tạo thành thập phân

Để triển khai tác vụ này, hãy sử dụng hàm HEX2DEC.

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=HEX2DEC("A5")

Chuyển thay đổi A5 ngơi nghỉ dạng thập lục tạo thành thập phân (165)

=HEX2DEC("FFFFFFFF5B")

Chuyển thay đổi FFFFFFFF5B sinh sống dạng thập lục chia thành thập phân (-165)

=HEX2DEC("3DA408B9")

Chuyển đổi 3DA408B9 ngơi nghỉ dạng thập lục tạo thành thập phân (1034160313)


Chuyển đổi một số thập lục phân thành bát phân

Để triển khai tác vụ này, hãy thực hiện hàm HEX2OCT.

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=HEX2OCT("F", 3)

Chuyển đổi F ở dạng thập lục chia thành bát phân cùng với 3 ký tự (017)

=HEX2OCT("3B4E")

Chuyển thay đổi 3B4E làm việc dạng thập lục chia thành bát phân (35516)

=HEX2OCT("FFFFFFFF00")

Chuyển thay đổi FFFFFFFF00 ở dạng thập lục phân thành bát phân (7777777400)


Chuyển đổi một vài bát chia thành nhị phân

Để thực hiện tác vụ này, hãy sử dụng hàm OCT2BIN.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=OCT2BIN(3, 3)

Chuyển thay đổi số chén phân 3 thành số nhị phân tất cả 3 cam kết tự (011)

=OCT2BIN(7777777000)

Chuyển đổi số bát phân 7777777000 thành số nhị phân (100000000)


Chuyển đổi một vài bát tạo thành thập phân

Để thực hiện tác vụ này, hãy áp dụng hàm OCT2DEC.

Xem thêm: Tính Số Nguyên Tử Trong 1G Khí O2, Tìm Số Nguyên Tử Trong 1 G Khí (Co_{2})

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=OCT2DEC(54)

Chuyển thay đổi số bát phân 54 thành số thập phân (44)

=OCT2DEC(7777777533)

Chuyển thay đổi số chén bát phân 7777777533 thành số thập phân (-165)


Chuyển đổi một số bát tạo thành thập lục phân

Để triển khai tác vụ này, hãy sử dụng hàm OCT2HEX.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=OCT2HEX(100, 4)

Chuyển đổi số bát phân 100 thành số thập lục phân có 4 cam kết tự (0040)

=OCT2HEX(7777777533)

Chuyển thay đổi số chén bát phân 7777777533 thành số thập lục phân (FFFFFFFF5B)


*
*
*

Bạn nên thêm trợ giúp?


Phát triển các khả năng của bạn
Khám phá văn bản đào tạo
Sở hữu tính năng lạ đầu tiên
Tham gia aqv.edu.vn Office nội bộ

Thông tin này còn có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn cũng muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, cửa hàng chúng tôi càng cung ứng bạn được giỏi hơn.)Bạn rất có thể giúp chúng tôi nâng cao không? (Bạn càng cho thấy nhiều thông tin, cửa hàng chúng tôi càng cung cấp bạn được giỏi hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì tác động đến đề xuất của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa phía dẫn
Dễ theo dõi
Không gồm thuật ngữ
Hình hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chủ yếu xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi bội phản hồi

Cảm ơn bình luận của bạn!


×
Nội dung mới
aqv.edu.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © aqv.edu.vn 2022