Các hàm toán học trong c++

     
Các khóa học qua video dành cho Hội viên:Python Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScriptĐăng ký Hội viênĐăng ký nhận thông báo về những video mới nhất
Sponsored Links

Khóa học tham khảo:

1. Lập trình C/C++ cho các bạn từ 12-17 tuổi2. Lập trình C/C++ cho các bạn từ 18 tuổiCác hàm toán học (Math) nằm trong các thư viện ,  và thư viện . Dưới đây sẽ trình bày các hàm toán học hay được dùng đến:

1. sqrt():

Hàm sqrt() dùng để lấy căn bậc 2 của một số. Giá trị trả về của hàm có kiểu double.

Bạn đang xem: Các hàm toán học trong c++

Cú pháp:


Ví dụ:

sqrt(9); //sẽ trả về 3.000000

2. pow():

Hàm pow() dùng để tính luỹ thừa. Giá trị trả về của hàm có kiểu double.

Cú pháp:


, trong đó, n là cơ số, m là luỹ thừa.

Ví dụ:

pow(2,3); //tương ứng với lập phương của 2: 23 = 8pow(9,2); //tương ứng với bình phương của 9: 92 = 81

3. abs():

Hàm abs() dùng để lấy giá trị tuyệt đối của một số nguyên (kiểu int) hoặc một số phức (complex). Nếu đối số của hàm là một số nguyên int thì hàm sẽ trả về một số nguyên nằm trong đoạn <0,32767> (lưu ý là abs(-32768) = -32768 vì trục số của máy tính là trục số vòng), còn nếu đối số của hàm có kiểu phức thì giá trị trả về của hàm có kiểu double, trường hợp này xảy ra khi bạn khai báo thư viện và thường dùng trong C++.

Cú pháp:


Ví dụ:

abs(-43); //sẽ trả về 43

4. fabs() và fabsl():

Hàm fabs() và hàm fabsl() đều dùng để lấy giá trị tuyệt đối của một số dấu chấm động (số thực), nhưng fabs() sẽ trả về giá trị có kiểu double (đối số có kiểu lớn nhất là double), còn fabsl() sẽ trả về giá trị có kiểu long double (đối số có kiểu lớn nhất là long double).

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cắt Tóc Bằng Tông Đơ Cho Bé Trai Đơn Giản Tại Nhà

Cú pháp:


Ví dụ:

fabs(-43); //sẽ trả về 43.000000fabsl(-43.5); //sẽ trả về 43.500000

5. labs():

Hàm labs() dùng để tính trị tuyệt đối của một số long int (long), giá trị trả về là một số long int.

Cú pháp:


Ví dụ:

labs(-32768); //sẽ trả về 32768

6. ceil():

Hàm ceil() dùng để lấy cận trên của một số nếu số đó có phần thập phân (phần thập phân !=0), tức là lấy số nguyên nhỏ nhất nhưng lớn hơn số hiện tại. Giá trị trả về của hàm có kiểu double.

Cú pháp:


Ví dụ:

ceil(43.000001); //sẽ trả về 44.000000ceil(43); //sẽ trả về 43.000000

7. floor():

Hàm floor() dùng để lấy cận dưới của một số nếu số đó có phần thập phân (phần thập phân !=0), tức là lấy số nguyên lớn nhất nhưng nhỏ hơn số hiện tại. Giá trị trả về của hàm có kiểu double.

Cú pháp:


Ví dụ:

floor(43.999999); //sẽ trả về 43.000000floor(43); //sẽ trả về 43.000000

8. atoi():

Hàm atoi() dùng để chuyển (convert) một chuỗi thành một số nguyên. Giá trị trả về của hàm có kiểu int.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Galaxy S7 Fe Mà Bạn Nên Biết, Hướng Dẫn Sử Dụng Của Samsung Galaxy Tab S7 Plus

Cú pháp:


Ví dụ:

atoi("1234"); //sẽ chuyển chuỗi "1234" thành số 1234atoi("1.234"); //sẽ chuyển chuỗi "1.234" thành số 1

9. atof():

Hàm atof() dùng để chuyển một chuỗi thành một số double. Giá trị trả về của hàm có kiểu double.

Cú pháp:


Ví dụ:

atof("1.234"); //sẽ chuyển chuỗi "1.234" thành số 1.234000atof("1.2.3.4"); //sẽ chuyển chuỗi "1.2.3.4" thành số 1.200000

Tham khảo:

Hàm xử lý chuỗi (String)Tìm kiếm nhị phân» Next: Lập trình C: Bảng mã ASCII
« Prev: Lập trình C: TEST lý thuyết Lập trình CCác khóa học qua video dành cho Hội viên:Python Lập trình C Java C# SQL Server PHP HTML5-CSS3-JavaScriptĐăng ký Hội viênXem nhiều nhấtHàm xử lý chuỗi (String)Giải phương trình bậc 1Kiểm tra một số có phải số nguyên hay khôngĐịnh dạng, ký tự đặc biệt và bổ từHàm toán học (Math)Hàm (Function)Giới thiệuQuy tắc đặt tênĐếm số từ trong chuỗiCấu trúc (Struct)Ezoicreport this ad