bộ bộ sinh liên

TAM SINH TAM THẾ – BỘ SINH LIÊN

三生三世步生莲

Bạn đang xem: bộ bộ sinh liên

Mỗi bước đi qua loa, hồng liên nở rực. Ấy được gọi là cỗ sinh liên.

Hệ liệt: Tam Sinh Tam Thế

Tác giả: Đường Thất

Hồng Hoang ngày trước, ngũ tộc chén bát lãng phí không ngừng nghỉ chinh chiến.

Thiên tộc thời điểm ngày hôm nay, thần quân thần nữ giới se kết bổng duyên.

Tình trạng vẹn toàn tác: Hố vẫn khoan và ko lấp kết thúc. Cả cỗ bao gồm 4 quyển, chia thành 2 phần đó là Phàm Thế và Bát Hoang. Thực tế, ‘Phàm thế’ và ‘Bát hoang’ là tên gọi dự loài kiến khi ko xuất phiên bản của người sáng tác. Sau tê liệt thì khi xuất phiên bản, vì như thế nguyên nhân tương quan cho tới chừng nhiều năm từng quyển và in ấn và dán kể từ phía mái ấm xuất phiên bản, nên từng cuốn tê liệt cần tách đi ra thực hiện 2. Thành test đi ra sau thời điểm xuất phiên bản thì vẫn không hề thương hiệu Phàm thế và Bát lãng phí nữa. Ví dụ, phần được dự loài kiến thuở đầu thương hiệu Phàm thế vẫn tách trở nên 2 cuốn là Hóa lựa chọn và Thần kỳ. Tuy nhiên, lúc này bọn chúng người yêu thích vẫn lưu giữ cơ hội gọi này nhằm chỉ 2 phần thao diễn tiến bộ chủ yếu của mẩu truyện. Tại phía trên, tui thực hiện mục lục cũng vẫn tích lại cơ hội gọi Phàm thế và Bát Hoang (nếu các bạn nào là đu super topic mặt mũi TQ thì vững chắc vẫn thấy khi quý khách kêu gào quyển 3 quyển 4 thì vẫn kêu gào là ‘Mong hóng Bát Hoang’), tuy nhiên xin xỏ thực hiện rõ ràng với chúng ta là phần thương hiệu xuất phiên bản của truyện vô cùng không tồn tại xuất hiện nay cái brand name Phàm thế hoặc Bát lãng phí gì cả.

MỤC LỤC

Phàm thế – Quyển 1: Hóa kén

Chương ngỏ đầu

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 ~ [Hết quyển 1] ~

Phàm thế – Quyển 2: Thần kỳ

Chương 18.1 (Chương 1.1) | Chương 18.2 (Chương 1.2) | Chương 19.1 (Chương 2.1) | Chương 19.2 (Chương 2.2)

Xem thêm: đọc truyện cô vợ thay thế

Chương trăng tròn.1 (Chương 3.1) | Chương trăng tròn.2 (Chương 3.2) | Chương trăng tròn.3 (Chương 3.3) | Chương trăng tròn.4 (Chương 3.4)

Chương 21.1 (Chương 4.1) | Chương 21.2 (Chương 4.2) | Chương 22.1 (Chương 5.1) | Chương 22.2 (Chương 5.2)

Chương 23.1 (Chương 6.1) | Chương 23.2 (Chương 6.2) | Chương 23.3 (Chương 6.3)

Chương 24.1 (Chương 7.1) | Chương 24.2 (Chương 7.2) | Chương 24.3 (Chương 7.3)

Chương 25 (Chương 8) | Chương 26 (Chương 9) | Chương 27 (Chương 10) | Chương 28 (Chương 11) |

Chương 29 (Chương 12) | Chương 30 (Chương 13) | Chương 31 (Chương 14) | Chương 32 (Chương 15) | Chương 33 (Chương 16)

~ [Hết quyển 2] ~

Bát Hoang – Quyển 3: Túc hạ thiên kiếp [Dưới chân ngàn kiếp nạn]

Chương 1.1 | Chương 1.2 | Chương 2 | Chương 3.1 | Chương 3.2

Chương 4.1 | Chương 4.2 | Chương 5.1 | Chương 5.2 | Chương 6.1 | Chương 6.2

Chương 7.1 | Chương 7.2 | Chương 8.1 | Chương 8.2 | Chương 9

Chương 10.1 | Chương 10.2 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13

Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18

Xem thêm: xuyên thành nữ phụ thế thân

Chương 19 | Chương trăng tròn | Chương 21 | Chương 22 ~ [Hết quyển 3] ~

Bát Hoang – Quyển 4: Vĩnh sinh hoa [Nở mãi một đóa hoa]

[Quyển 4 vẫn đang được ghi chép. Đã mang tên như bên trên, vô ngoặc vuông là tên gọi giờ đồng hồ Việt gia công ty đặt điều lại.]

  • Đường Thất trả lời một số trong những vướng mắc tương quan cho tới Sở Sinh Liên (1)
  • Đường Thất trả lời một số trong những vướng mắc tương quan cho tới Sở Sinh Liên (2)

Tác giả

Bình luận