biểu đồ lượng mưa tphcm

Đề bài

Bạn đang xem: biểu đồ lượng mưa tphcm

Dựa vô biểu trang bị mưa của Thành phố Sài Gòn ở hình 53, mang lại biết:

- Tháng này với mưa nhiều nhất? Lượng mưa khoảng tầm từng nào mm?

- Tháng này với mưa tối thiểu ? Lượng mưa khoảng tầm từng nào mm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem thêm: xe đạp có những bộ phận nào

Nhận xét biểu trang bị.

Lời giải chi tiết

Ở Thành phố Hồ Chí Minh:

- Tháng với mưa tối đa là mon 9, lượng mưa là 327mm.

- Tháng với mưa tối thiểu là mon 2, lượng mưa là 4,1mm.

Loigiaihay.com

Xem thêm: triệt ria mép vĩnh viễn