Bài thực hành 1 hóa học 11

     
- Chọn bài -Sự năng lượng điện liAxit, bazơ cùng muốiSự điện li của nước, pH. Chất thông tư axit-bazơPhản ứng dàn xếp ion trong dung dịch các chất điện liLuyện tập : Axit, bazơ với muối. Phản bội ứng đàm phán ion vào dung dịch các chất năng lượng điện liBài thực hành thực tế 1: Tính axit-bazơ. Phản nghịch ứng trao đổi ion vào dung dịch những chất điện liNitơAmoniac với muối amoniAxit nitric cùng muối nitratPhotphoAxit photphoric và muối photphatPhân bón hoá họcLuyện tập: đặc điểm của nitơ, photpho và những hợp chất của chúngBài thực hành thực tế 2: đặc điểm của một trong những hợp chất nitơ, photphoCacbonHợp hóa học của cacbonSilic và hợp chất của silicCông nghiệp silicatLuyện tập: đặc điểm của cacbon, silic và các hợp hóa học của chúngMở đầu về hoá học tập hữu cơCông thức phân tử hợp hóa học hữu cơCấu trúc phân tử hợp hóa học hữu cơPhản ứng hữu cơLuyện tập: Hợp chất hữu cơ, bí quyết phân tử và phương pháp cấu tạoAnkanXicloankanLuyện tập : Ankan và xicloankanAnkenAnkadienLuyện tập : Anken cùng ankađienAnkinLuyện tập : AnkinBải thực hành thực tế 4: Điều chế và đặc điểm của etilen, axetilenBenzen với đồng đẳng. Một số trong những hiđrocacbon thơm khácLuyện tập: Hiđrocacbon thơmNguồn hiđrocacbon thiên nhiênHệ thống hoá về hiđrocacbonDẫn xuất halogen của hiđrocacbonAncolPhenolLuyện tập: Dẫn xuất halogen, anool cùng phenolBài thực hành 5: tính chất của etanol, glixerol với phenolAnđelhit - XetonAxit cacboxylicLuyện tập: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylicBài thực hành thực tế 6: đặc thù của anđehit cùng axit cacboxylic


Bạn đang xem: Bài thực hành 1 hóa học 11

*
*
*


Củng cố những kiến thức về axit-bazơ và về điều kiện xảy ra bội phản ứng thương lượng ion trong dung dịch những chất diện li. C. Rèn luyện kĩ năng thực hành thí điểm trong ống nghiệm và với lượng nhó hoá chất.|- NOI DUNG THI NGHIÊM VẢ CÁCH TIÊN HẢNHa)b)b)c)Thí nghiệm 1. Tính axit-bazơ Đặt một mẩu giấy thông tư pH lên mặt kính đồng hồ. Nhỏ lên mẩu giấy đó một giọt dung dịch HCl 0,10M. So sánh màu của mẩu giấy với mẫu chuẩn để biết quý hiếm pH. Làm tương tự như trên, nhưng gắng dung dịch HCl lần lượt bởi từng dung dịch sau: CH2COOH 0,10M : NaOH 0,10M : NH, 0,10M. Giải thích.Thí nghiệm 2. Bội nghịch ứng trao đổi ion vào dung dịch những chất năng lượng điện li Cho khoảng tầm 2 ml hỗn hợp Na2CO3 quánh vào ống thử đựng khoảng tầm 2 ml hỗn hợp CaCl2 đặc. Dấn xét hiện tượng xảy ra. Hoà tung kết tủa thu được sinh sống thí nghiệm a) bởi dung dịch HCl loãng, nhấn xét các hiện tượng xảy ra. Một ống nghiệm đựng khoảng tầm 2 ml dung dịch NaOH loãng. Nhỏ vào kia vài giọt hỗn hợp phenolphtalein. Nhấn xét màu của dung dịch. Nhỏ dại từ từ hỗn hợp HCl loãng vào ống nghiệm trên, vừa nhỏ vừa lắc cho tới khi mất màu. Phân tích và lý giải hiện tượng xảy ra. Hãy viết phương trình hoá học của những phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm trên dưới dạng phân tử với dạng ion rút gọn.II – VIÊT-TUONG TRINH24BẢI ĐOC THÊM ĐÔ ĐIÊN LI VẢ HẢNG SỐ PHÂN LI1 – ĐO ĐIÊN LIĐể đánh giá mức độ phân li ra ion của chất điện li trong dung dịch, bạn ta dùng khái niệm độ điện li O. Độ năng lượng điện lị CI (anpha) của hóa học điện lị là tỉ số thân số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hoà tung (ng):Thí dụ, độ điện lị của CH3COOH trong dung dịch nồng độ 0,043 mol/l là 0,020 tốt 20%, nghĩa là trong dung chất dịch này cứ 100 phân tử CH2COOH hoà tan tất cả 2 phân tử phân li ra ion, còn sót lại 98 phân tử ko phân li ra ion : 2O – 100 = 0,020 Như vậy, theo khái niệm về độ điện li thì hóa học điện li bạo dạn có q = 1, chất điện li yếu gồm 0


Xem thêm: Bài Tập Vật Lý 10 Nâng Cao Pdf, Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 10 Nâng Cao

*Xem thêm: Đặt Câu Với Từ Sạch Sẽ Lớp 2 Từ Đồng Nghĩa Với Sạch, Từ Ngữ Chỉ Đặc Điểm

Nitơ