BÀI THƠ SÔNG NÚI NƯỚC NAM ĐƯỢC COI LÀ

     
*

*

Sông núi nước Nam được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta viết bằng thơ. Vậy thế nào là một tuyên ngôn độc lập? Nội dung tuyên ngôn độc lập... | Câu 2 trang 64 Ngữ Văn 7


Soạn bài: Sông núi nước Nam (soạn 2 cách)

Câu 2 (trang 64 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

Sông núi nước Nam được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta viết bằng thơ. Vậy thế nào là một tuyên ngôn độc lập? Nội dung tuyên ngôn độc lập trong bài thơ này là gì?

Soạn cách 1

- Tuyên ngôn độc lập là bản lời tuyên bố chủ quyền đất nước, khẳng định chủ quyền quốc gia, dân tộc.

- Nội dung của bản tuyên ngôn độc lập trong bài thơ được thể hiện qua các chi tiết:

“Nam quốc Sơn Hà, Nam đế cư

 Tiệt nhiên địn phận tại thiên thư”

=> Xác định danh giới lãnh thổ (nước Nam), đó là nơi định cư, sinh sống của con dân Việt Nam, và có nền chính trị riêng với sự đứng đầu của Vua (Nam đế cư)

=> Việc phân chia ranh giới, địa phận đã được định sẵn theo tạo hóa, và không thể chối cãi.

Soạn cách 2

- Tuyên ngôn độc lập là lời tuyên bố về chủ quyền lãnh thổ và sự tự do, không bị lệ thuộc của một quốc gia