bài tập toán lớp 3 trang 72

Giải bài bác 28. Bài toán giải bởi vì nhị bước tính tiết 2 trang 72, 73 Vở bài bác luyện toán 3 luyện 1 liên kết trí thức với cuộc sống thường ngày. Bài 1, 2, 3, 4 trang 72, 73. Bài 1. Con heo thâm trọng lượng 65 kilogam. Con heo white nặng nề rộng lớn con cái heo thâm 8 kilogam. Hỏi cả nhị con cái heo trọng lượng từng nào ki-lô-gam?

Bài 1 trang 72 VBT Toán 3 luyện 1 - KNTT

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 3 trang 72

Con heo thâm trọng lượng 65 kilogam. Con heo white nặng nề rộng lớn con cái heo thâm 8 kilogam. Hỏi cả nhị con cái heo trọng lượng từng nào ki-lô-gam?

Lời giải:

Tóm tắt

Bài giải

Con heo white trọng lượng số ki-lô-gam là

65 + 8 = 73 (kg)

Cả nhị con cái heo trọng lượng số ki-lô-gam là

65 + 73 = 138 (kg)

Đáp số: 138 kg

Bài 2 trang 73 VBT Toán 3 luyện 1 - KNTT

Lúc đầu nhập thùng với 15 l nước mắm nam ngư. Lúc sau, u sụp thêm nữa thùng 6 can, từng can 3 l nước mắm nam ngư. Hỏi khi sau nhập thùng với toàn bộ từng nào lít nước mắm?

Lời giải:

Số lít nước mắm nam ngư u sụp tăng là

3 x 6 = 18 (lít)

Lúc sau, nhập thùng với toàn bộ số lít nước mắm nam ngư là

15 + 18 = 33 (lít)

Đáp số: 33 lít nước mắm

Bài 3 trang 73 VBT Toán 3 luyện 1 - KNTT

Nêu Việc theo gót tóm lược sau rồi giải Việc cơ.

Phương pháp:

- Tìm trọng lượng của con cái ngỗng = Cân nặng nề của kê x 4

- Tìm tổng trọng lượng của kê và con cái ngỗng

Lời giải:

Xem thêm: cách kết nối tay ps3 với pc

Bài toán: 

Con gà trọng lượng 2 kilogam. Con ngỗng nặng nề hấp tấp 4 đợt kê. Hỏi cả nhị con cái trọng lượng từng nào ki-lô-gam?

Bài giải

Cân nặng nề của con cái ngỗng là

2 x 4 = 8 (kg)

Cân nặng nề của kê và con cái ngỗng là

2 + 8 = 10 (kg)

Đáp số: 10 kg

Bài 4 trang 73 VBT Toán 3 luyện 1 - KNTT

Số?

Hiện ni, Mi 5 tuổi tác, chị Mai rộng lớn Mi 3 tuổi tác.

Vậy sau hai năm nữa, tuổi tác của chị ý Mai là ..... tuổi tác.

Phương pháp:

- Tìm số tuổi tác của chị ý Mai lúc bấy giờ = Số tuổi tác của Mi + 3 tuổi

- Số tuổi tác của chị ý Mai sau hai năm nữa = Số tuổi tác chị Mai lúc bấy giờ + 2

Lời giải:

Số tuổi tác của chị ý Mai lúc bấy giờ là

5 + 3 = 8 (tuổi)

Sau hai năm nữa, tuổi tác của chị ý Mai là

8 + 2 = 10 (tuổi)

Đáp số: 10 tuổi

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem thêm: bản đồ đồng bằng bắc bộ

Báo lỗi - Góp ý