Bài tập phân biệt hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

     

Thì lúc này đơn và thì hiện nay tại tiếp tục thường khiến đa số chúng ta lẫn lộn, ngần ngừ chúng khác biệt cái gì trong cấu tạo và ý nghĩa. Do vậy, họ cùng xem lại kỹ năng và kiến thức về thì bây giờ đơn cùng thì hiện nay tại tiếp nối nhé. Chúng ta cần rứa chắc cấu tạo, tác dụng của 2 thì này để triển khai nền tảng cho số đông phần tiếp theo.

Bạn đang xem: Bài tập phân biệt hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Định nghĩa thì bây giờ đơn là gì?

Thì hiện tại đơn (tiếng Anh: Simple present hoặc Present simple) là 1 thì trong giờ Anh hiện tại đại. Thì này miêu tả một hành động chung chung, bao quát lặp đi tái diễn nhiều lần hoặc một thực sự hiển nhiên hoặc một hành động ra mắt trong thời hạn hiện tại. Nó được điện thoại tư vấn là simple (đơn giản) vì cấu trúc hình thành gồm một từ đối kháng (như write hoặc writes), không giống với các thì hiện tại khác như thì hiện nay tại tiếp diễn (is writing) với hiện tại dứt (has written). Chúng ta có thể đọc thêm tại nội dung bài viết về các thì trong tiếng anh để có thêm thông tin.

*

Phân biệt thì hiện tại đơn với thì hiện tại tại tiếp nối trong giờ anh

Đối với nhà ngữ I/You/We/They thì đụng từ khi áp dụng thì này vẫn là dạng nguyên mẫu, không chia. Ngược lại, so với các chủ ngữ như She/He/It thì phân chia động từ bằng phương pháp thêm đuôi -s hoặc -es sống cuối. Riêng biệt với động từ lớn be thì đã phân chia:

I + am You/We/They + are She/He/It + is

Có thể bạn quan tâm: công tác tiếng anh cho những người mất căn bạn dạng :

Phân biệt thì hiện tại đơn cùng hiện tại tiếp diễn về khía cạnh cấu trúc, phương pháp dùng và dấu hiệu nhận biết:

I. Cấu Trúc

THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

+

S + V(s/es)He plays tennis.

S + am/is/are + VingThe children are playing football now.

S + bởi vì not/ does not + VinfShe doesn’t play tennis.

S + am/is/are + not + VingThe children are not playing football now.

?

Do/Does + S + Vinf?Do you play tennis?

Am/Is/Are + S + Ving?Are the children playing football now?

II. Cách sử dụng

HIỆN TẠI ĐƠN

HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

1. Diễn đạt một thói quen, một hành vi xảy ra tiếp tục lặp đi lặp lại ở hiện tại tại.Ex:- He watches TV every night.- What do you bởi vì every day?- I go to lớn school by bicycle.

2. Diễn đạt một chân lý, một thực sự hiển nhiên.Ex:- The sun rises in the East.- Tom comes from England.- I am a student.

Xem thêm: Tỏa Sáng Những Tấm Gương Vượt Khó Trong Học Tập Nổi Tiếng Ở Việt Nam

3. Diễn tả một định kỳ trình có sẵn, thời khóa biểu, chương trìnhEx: The plane leaves for London at 12.30pm.

4. Sử dụng sau các cụm từ bỏ chỉ thời gian when, as soon asvà trong câu đk loại 1Ex:- We will not believe you unlesswe see it ourselves.- If she asks you, tell her that you vày not know.

1. Diễn đạt một hành vi đang xẩy ra tại hiện nay tại.Ex:- The children are playing football now.- What are you doing at the moment?

2. Sử dụng theo sau câu đề nghị, mệnh lệnh.Ex:- Look! The child is crying.- Be quiet! The baby is sleeping in the next room.

3. Thì này còn được dùng để biểu đạt một hành vi sắp xảy ra. (THÌ TƯƠNG LAI GẦN)Ex:- He is coming tomorrow.- My parents are planting trees tomorrow.

Lưu ý: Không cần sử dụng thì hiện tại tại tiếp diễn với những động tự chỉ thừa nhận thức, tri giác như: khổng lồ be, see, hear, understand, know, like, want, glance, feel, think, smell, love, hate, realize, seem, remember, forget, belong to, believe …Với các động từ bỏ này, ta thay bởi thì HIỆN TẠI ĐƠN GIẢNEx:- I am tired now.- She wants to go for a walk at the moment.

III. Tín hiệu nhận biết

HIỆN TẠI ĐƠN

HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

- Often, usually, frequently- Always, constantly- Sometimes, occasionally- Seldom, rarely- Every day/ week/ month…

- Now- Right now- At the moment- At present- Look! Listen!…

IV. Spelling

HIỆN TẠI ĐƠN

HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

- Ta thêm S để xuất hiện ngôi 3 số ít của đa số các đụng từ. Nhưng lại ta thêm ES khi động từ có tận thuộc là o, sh, s, ch, x, z.Ex: He teaches French.

Xem thêm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 Ôn Thi Đại Học Cực Hay Có Đáp Án

- Nếu cồn từ tận thuộc là y và đứng trước nó là một phụ âm, thì ta đổi y thành i trước khi thêm es.Ex:- He tries to help her.- She studies at China.

- Nếu động từ tận thuộc là e đơn thì bỏ e này đi trước khi thêm ing. (trừ các động trường đoản cú : lớn age (già đi), lớn dye (nhuộm), khổng lồ singe (cháy xém) và những động trường đoản cú tận từ là eeEx: come –> coming

- Động trường đoản cú tận cùng là 1 trong nguyên âm trung tâm 2 phụ âm thì nhân song phụ âm cuối lên rồi thêm ing.Ex:run –> runningbegin –> beginning

- Nếu đụng từ tận thuộc là ie thì đổi thành y rồi new thêm ing.Ex: lie –> lying

- Nếu rượu cồn từ tận cùng là l mà trước nó là một trong những nguyên âm đơn thì ta cũng nhân đôi l đó lên rồi thêm ing.Ex: travel –> travelling

kimsa88
cf68