Bài 76 trang 92 vở bài tập toán lớp 5

     

Giải vở bài xích tập toán 5 tập 1, giải đáp giải cụ thể bài 76: rèn luyện - vở bài xích tập toán 5 tập 1 trang 92. Thầy cô đang hướng dẫn cho các em biện pháp giải các bài tập vào vở bài xích tập toán 5 tập 1 cụ thể và dễ dàng nắm bắt nhất. Hi vọng, thông qua sự chỉ dẫn của thầy cô, các em đang hiểu bài bác và làm cho bài giỏi hơn sẽ được đạt những điểm số cao như mình muốn muốn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Bài 1: Tính (Theo mẫu):

Mẫu: 6% + 15% = 21% 112,5% - 13% = 99,5%

14,2% × 3 = 42,6% 60% : 5 = 12%

a. 17% + 18,2% = …………… b. 60,2% - 30,2% = …………

c. 18,1% × 5 = ……………… d. 53% : 4 = ……………

Trả lời:

a.17% + 18,2% = 35,2% b. 60,2% - 30,2% = 30%

c. 18,1% × 5 = 90,5% d. 53% : 4 = 13,25%

Bài 2: Theo kế hoạch, năm qua thôn Đông ý định trồng 25ha khoai tây, buôn bản Bắc dự tính trồng 32ha khoai tây. Không còn năm, thôn Đồng trồng được 27ha khoai tây, xóm Bắc cũng trồng được 27ha khoai tây.

Bạn đang xem: Bài 76 trang 92 vở bài tập toán lớp 5

Viết số thích hợp vào địa điểm chấm:

a. Buôn bản Đông đã triển khai được …………… chiến lược cả năm với đã quá mức …………… chiến lược cả năm.

b. Xã Bắc đã thực hiện được …………… kế hoạch cả năm.

Xem thêm: Thế Nào Là Hợp Tác Cùng Phát Triển, Giải Gdcd 9 Bài 6: Hợp Tác Cùng Phát Triển

Trả lời:

Hướng dẫn tính nháp:

Kế hoạch cả năm xã Đông: 27 : 25 = 1,08 = 108 %Kế hoạch vượt mức: 108 - 100 = 8 %Kế hoạch cả năm thôn Bắc: 27 : 32 = 0,8437 = 84,37%

Viết số phù hợp vào chỗ chấm:

a. Xã Đông đã thực hiện được 108% planer cả năm với đã thừa mức 8% planer cả năm.

b. Làng Bắc đã tiến hành được 84,37% kế hoạch cả năm.

Xem thêm: Một Khung Dây Kín Đặt Trong Từ Trường Đều Chịu Tác Dụng, Một Khung Dây Kín Đặt Trong Từ Trường Đều

Bài 3: Một người tiêu dùng nước mắm hết 1 600 000 đồng. Sau khoản thời gian bán không còn số nước mắm, người đó thu được một 720 000 đồng. Hỏi:

a. Tiền cung cấp bằng bao nhiêu tỷ lệ tiền vốn?

b. Người đó lãi từng nào phần trăm?

Trả lời:

a. Phần trăm tiền phân phối so với tiền vốn:

1720000 : 1600000= 1,075 = 107,5%

b. Bạn đó lãi được số phần trăm:

107,5 % - 100%= 7,5%

Đáp số: a. 107,5%

b. 7,5%.

Bài 4: Khoanh tròn vào chữ để trước công dụng đúng:

Một tín đồ gửi tiết kiệm ngân sách 1 000 000 đồng. Một năm sau người đó rút về, cả tiền gửi lẫn lãi được một 090 000 đồng. Hỏi cả tiền gởi lần lãi bằng bao nhiêu xác suất số tiền gửi?

A. 109% B. 10,9% C. 1,09% D.9%

Trả lời:

Đáp án đúng là A. 109%

Vì tỉ số tỷ lệ tiền gửi với tiền lãi đối với số tiền giữ hộ là: 1090000 : 1000000 =1,09 = 109%