bài 37 trang 20 sgk toán 6 tập 2

Đề bài

Bạn đang xem: bài 37 trang 20 sgk toán 6 tập 2

Áp dụng đặc điểm a(b - c) = ab - ac nhằm tính nhẩm:

Ví dụ:  13 . 99 = 13 . (100 - 1) = 1300 - 13 = 1287.

Hãy tính: 16 . 19;      46 . 99;               35 . 98.

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem thêm: tap lam van lop 3 tap 2

Ta tách những số \(19, 99, 98\) trở thành những hiệu, vô cơ đem chứa chấp số tròn xoe chục hoặc tròn xoe trăm rồi vận dụng tính chất: \(a(b – c) = ab – ac\) nhằm tính nhanh chóng. 

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(16 . 19 = 16.(20 - 1)\) \(= 16. đôi mươi - 16. 1 = 320 - 16 = 304;\)

\(46 . 99 = 46.(100 - 1)\) \(= 46. 100 - 46. 1 = 4600 - 46 = 4554;\)

\(35 . 98 = 35.(100 - 2)\) \(= 35. 100 - 35. 2 =  3500 - 70 = 3430.\)

Loigiaihay.com

Xem thêm: lúm đồng tiền nhỏ của em