Ba số tự nhiên lẻ liên tiếp có tích là 315

     

ü Đây là các gợi ý và đáp số của các bài tập về nhà chăm đề dãy số. Các bài giải chỉ sở hữu tính gợi ý và đã được rút gọn. Một số bài tương tự thầy sẽ chỉ cung cấp đáp án. Phương pháp giải bài cực kỳ tốc của từng dạng thầy đã hướng dẫn trong các buổi học.

ü Mỗi giáo viên có thể có những cách trình bày khác nhau. Khi làm bài ở trường chúng ta cần trình bày đúng theo cách mà thầy cô giáo bên trên lớp hướng dẫn.

Mặc dù thầy đã kiểm tra rất kỹ tuy thế cũng có thể khi đánh máy sẽ có những lỗi sai.Bạn nào phát hiện ra lỗi đánh máy không đúng nào hãy báo mang đến thầy biết để chúng ta cùng chỉnh sửa.Bạn đang xem: ba số thoải mái và tự nhiên lẻ thường xuyên có tích là 315

Bạn sẽ xem: ba số thoải mái và tự nhiên lẻ liên tục có tích là 315

3. TÌM MỘT SỐ HẠNG CỦA DÃY SỐ CÁCH ĐỀU

Chú ý:Công thức search số hạng lắp thêm n.

Đối với dãy số tăng dần:

Số hạng sản phẩm công nghệ n = Số đầu + (n – 1) khoảng cách.

Đối với hàng số sút dần:

Số hạng vật dụng n = Số đầu – (n – 1) khoảng cách.

1.

Bạn đang xem: Ba số tự nhiên lẻ liên tiếp có tích là 315

người ta viết các số từ bỏ nhiên thường xuyên từ 1945. Hỏi số hạng vật dụng 2001 của hãy số là số nào?

Giải:

Số hạng trang bị 2001 của dãy số trên là:

1945 + (2001 – 1) 1 = 3945

Đáp án:3945

2. tín đồ ta viết 200 số lẻ thường xuyên đầu tiên. Hỏi số hạng sau cuối của dãy số là số nào?

Giải:

Dãy những số lẻ là:

1,3,5,…

Số hạng máy 200 là :

1 + (200 – 1) 2 = 399

Đáp án:399

3. mang lại dãy số gồm các số chia 5 dư 2. Tìm số hạng thứ 300, hiểu được số hạng trước tiên là số nhỏ dại nhất gồm hai chữ số.

Giải:

Dãy số kia là:12,17,22,27…

Số hạng đồ vật 300 của dãy là:

12 + (300 – 1) 5 = 1507

Đáp án:1507

4. cho dãy các số từ nhiên, từng số đều phải có tận thuộc là 3. Kiếm tìm số hạng sản phẩm công nghệ 123, biết rằng số hạng thứ nhất là số nhỏ tuổi nhất gồm 3 chữ số.

Giải:

Dãy số tự nhiên và thoải mái có tận cùng là 3 mà số hạng thứ nhất là số nhỏ nhất có 3 chữ số là:

103,113,123,…

Số hạng vật dụng 123 của hàng số bên trên là:

103 + (123 – 1) 10 = 1323

Đáp án:1323

5. fan ta viết dãy các số từ bỏ nhiên liên tục từ 1 đến n. Search n biết rằng tổng các số hạng đó thông qua số có nhì chữ số tương đương nhau.

Giải:

Áp dụng bí quyết tính tổng hàng số tiếp tục từ 1 cho n ta có:

(1 + n) n : 2 =

*

(0

ð (1 + n) n : 2 = 11 a

ð (1 + n) n = 11 a 2

ð n (n + 1) = (a 2) 11

Vì n với (n+1) là 2 số tự nhiên liên tục nên (a 2) với 11 cùng buộc phải là 2 số từ bỏ nhiên tiếp tục nên (a 2) = 10 hoặc 12

Thử TH1 với (a 2) = 10 ta có:

n (n + 1) = 10 11

ð n = 10

Thử TH2 cùng với (a 2) = 12 ta có:

n (n + 1) = 12 11

ð n = 11

Đáp án:10 và 11

rất có thể tìm được số tự nhiên n làm sao cho tổng các số từ nhiên tiếp tục từ 1 đến n bằng 999 được tốt không?

Giải:

Áp dụng bí quyết tính tổng dãy số tiếp tục từ 1 cho n ta có:

(1 + n) n : 2 = 999

ð n (n+1) = 999 2 = 1998

Vì không có 2 số từ nhiên thường xuyên nào bao gồm chữ số tận cùng bằng 8 nên không tồn tại giá trị như thế nào của n thỏa mã yêu cầu đề bài.

Giải:

Giữa số thứ 10 cùng số trang bị 1 bao gồm số khoảng cách là:

10 – 1 = 9 (khoảng cách)

Hiệu số hạng vật dụng 10 với số hạng đầu tiên là:

37 – 10 = 27

Khoảng giải pháp của hàng số là:

27 : 9 = 3

Dãy số đề xuất tìm là:

10,13,16,19,22,25,28,31,34,37

Đáp án:10,13,16,19,22,25,28,31,34,37

8.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh 11 Trang 20, Unit 2 Lớp 11: Language Trang 20

Hãy viết dãy số phương pháp đều, biết số hạng trước tiên là 1 với số hạng sản phẩm mười lăm là 57.

Giải:

Cách giải tựa như bài số 7.

Đáp án:1,5,9,13,17,…

9. Tính tổng của hàng số cách đều phải có 10 số hạng:

a) Số hạng trước tiên là 1 với số hạng sản phẩm hai là 5.

b) Số hạng thứ nhất là 5 cùng số hạng ở đầu cuối là 50.

Giải:

a) Số hạng sản phẩm công nghệ 10 của hàng là:

1 + (10 – 1) 4 = 37

Tổng của dãy số này là:

(1 + 37) 10 : 2 = 190

b) Tổng của hàng số là:

(5 + 50) 10 : 2 = 275

Đáp án: a)190 b)275

10.Cho hàng số tự nhiên và thoải mái gồm 11 số hạng có tổng bởi 176, biết rằng hiệu của số hạng cuối cùng và số hạng đầu tiên bằng 30. Hãy viết dãy số đó.

Giải:

Áp dụng cách làm tính tổng ta được:

(số lớn nhất + số bé xíu nhất) 11:2 = 176

ð số lớn nhất + số nhỏ bé nhất = 176 2: 11 = 32

Như vậy ta bao gồm biểu thức sau:

số lớn số 1 + số bé xíu nhất = 32

số lớn số 1 – số bé bỏng nhất = 30

Áp dụng biện pháp tìm 2 số biết tổng và hiệu ta được:

Số lớn nhất = (32 + 30 ): 2 =31

Số bé nhất = (32 – 30): 2 = 1

Từ số hạng trang bị 1 mang đến số hạng thứ 11 có số khoảng cách là:

11 – 1 = 10 (khoảng cách)

Khoảng phương pháp của dãy số là:

30 : 10 = 3

Dãy số nên tìm là:1 , 4 , 7 ,…, 31

Đáp án:1,4,7,10,…,28,31

11.Tìm tư số từ nhiên tiếp tục có tổng bằng 146.

Hướng dẫn: Vẽ sơ đồ:


*

Số lắp thêm 1: 1

Số thiết bị 2:

Số đồ vật 3: 146

Số sản phẩm công nghệ 4:

Số thứ nhất là:

(146 – 1 6) : 4 = 35

Dãy số nên tìm là: 35,36,37,38

Đáp án: 35,36,37,38

12.Tìm bốn số chẵn liên tục có tổng bằng 156.

Giải: bí quyết làm giống như câu 11.

13. Tìm tía số lẻ thường xuyên có tích bởi 315.

Giải:

Vì 315

*

5 nên một trong các 3 số lẻ kia sẽ có một số có chữ số tận cùng bằng 5.

nai lưng 3 số hạng này yêu cầu là số có một chữ số bởi vì nếu 3 số hạng này là số có 2 chữ số thì tích của chúng sẽ to hơn 1000.

è cổ Ta có các bộ số sau: (1,3,5) ; (3,5,7);(5,7,9)

Nhận thấy chỉ có: 5x7x9 = 315 , buộc phải 3 số yêu cầu tìm là 5,7,9

Đáp án: 5,7,9

14.

Xem thêm: Internet Có Bao Nhiêu Dịch Vụ Cơ Bản, Please Wait

Tìm tư số trường đoản cú nhiên liên tục có tích bởi 3024.?

Giải:

Vì 4 số hạng này sẽ cần là số có một chữ số vị nếu là số tất cả 2 chữ số trở lên thì tích của bọn chúng sẽ to hơn 10000

Mà 4 số tự nhiên liên tục có tích có chữ số tận thuộc là 4 thì chỉ gồm 2 cặp chính là (1,2,3,4) và (6,7,8,9)

Thử TH1 : 1x2x3x4 = 24

*

3024

Thử TH2: 6x7x8x9 = 3024

Vậy 4 số tự nhiên thường xuyên đó là:6,7,8,9

Đáp án:6 ; 7; 8; 9

b) Số 1935 có thể là tích của tía số tự nhiên và thoải mái liên tiếp hay không ? do sao ? c) Số 13579 có thể là tổng của bố số tự nhiên và thoải mái liên tiếp hay không ? vì sao ?

Giải:

a) Tích của 3 số trường đoản cú nhiên thường xuyên sẽ bắt buộc chia hết mang đến 3 tuy nhiên 916 không phân tách hết cho 3 nên 916 chưa hẳn là tích của 3 số từ nhiên liên tục

b)1935 chẳng thể là tích của 3 số từ nhiên tiếp tục vì tích của 3 số từ bỏ nhiên liên tục sẽ có chữ số tận cũng là số chẵn.

c) Tổng của 3 số tự nhiên thường xuyên sẽ phân tách hết mang đến 3 nhưng 13579 lại không phân chia hết mang lại 3 buộc phải 13579 chẳng thể là tổng của 3 số tự nhiên và thoải mái liên tiếp.

16. Hãy viết dãy số cách đều, biết rằng tía số hạng trước tiên có tổng bằng 15 và có tích bởi 80.