8 Động Tác Phát Triển Chung Lớp 5

     
Hãy nhập câu hỏi của bạn, aqv.edu.vn sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câutrả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.


Bạn đang xem: 8 động tác phát triển chung lớp 5Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 4 Unit 18 Lesson 3, Tiếng Anh Lớp 4 Mới Tập 2

1. Động tác vươn thở

2. Động tác tay

3. Động tác chân

4. Động tác vặn mình

5. Động tác phối hợp

6. Đọng tác thăng bằng

7. Động tác bật nhảy

8. Động tác điều hòaNhững động tác bài phát triển chung lớp 4 :

1.Động tác vươn thở

2.Động tác tay

3.Động tác chân

4.Động tác vặn mình

5.Động tác phối hợp

6.Động tác thăng bằng

7.Động tác bật nhảy

8.Động tác điều hòa

5.Động tác phối hợp


1. Động tác vươn thở

2. Động tác tay

3. Động tác chân

4. Động tác vặn mình

5. Động tác phối hợp

6. Đọng tác thăng bằng

7. Động tác bật nhảy

8. Động tác điều hòa
Xem thêm: Câu Hỏi Tần Số Là Số Dao Động Là Gì ? Tầng Số Dao Động Là Gì

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Bài thể dục phát triển chung lớp 5 động tác nào có nhịp đếm chậm hơn:A. Động tác vươn thở, động tác thăng bằng.B. Động tác vươn, động tác chân.C. Động tác vươn thở, động tác điều hoà.D. Động tác vươn thở, động tác lưng bụng.Bài thể dục phát triển chung lớp 5 thường được tập mấy lần 8 nhịp? *1 điểmA. 1 lần 8 nhịp.B. 2 Lần 8 nhịp.C. 3 Lần 8 nhịp.D. 4 lần 8 nhịpBài thể dục phát triển chung lớp 5 động tác có nhịp 1: Đưa chân trái duỗi thẳng ra sau, đồng thời 2 tay dang ngang bàn tay sấp là động tác?A. Động tác tay.B. Động tác thăng bằng.C. Động tác chân.D. Động tác vươn thở.Bài thể dục phát triển chung lớp 5 động tác có nhịp 2: Chân đứng sang ngang bằng vai, 2 tay vỗ trên cao là động tác?A. Động tác nhảy.B. Động tác điều hoà.C. Động tác chân.D. Động tác tay.Bài thể dục phát triển chung lớp 5: Có nhịp 4, nhịp 8 trở về tư thế đứng nghiêm (tư thế cơ bản) gồm các động tác?A. Động tác vươn thở, tay, chân, lưng bụng, vặn mình, toàn thân, thăng bằng, điều hoàB. Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng, điều hoà.C. Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng, nhảy, điều hoà.D. Động tác vươn thở, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng, nhảy, điều hoà.Bài thể dục phát triển chung lớp 5 động tác có nhịp 6: Đưa chân phải ra sau kiễng gót, đồng thời 2 tay dang ngang bàn tay ngữa là động tác?A. Động tác thăng bằng.B. Động tác vươn thở.C. Động tác chân.D. Động tác toàn thân.Bài thể dục phát triển chung lớp 5 gồm mấy động tác?A. Có 7 động tác.B. Có 8 động tác.C. Có 9 động tác.D. Có 10 động tác.Bài thể dục phát triển chung lớp 5 động tác nào có nhịp đếm nhanh hơn:A. Đông tác tay.B. Động tác toàn thân.C. Động tác vặn mình.D. Động tác nhảyBài thể dục phát triển chung lớp 5 động tác có nhịp 5: Chân sang ngang bằng vai, đồng thời 2 tay vỗ trên cao là động tác nào?A. Động tác tay.B. Động tác chân.C. Động tác toàn thân.D. Động tác nhảy.Bài thể dục phát triển chung lớp 5 có động tác số 5 là:A. Động tác toàn thân.B. Động tác vặn mình.C. Động tác chân.D. Động tác lưng bụng.