6.21 toán 6 tập 2

Đề bài

Bạn đang xem: 6.21 toán 6 tập 2

Tính:

a) \(\dfrac{{ - 1}}{{13}} + \dfrac{9}{{13}}\)

b) \(\dfrac{{ - 3}}{8} + \dfrac{5}{{12}}\)

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cộng nhị phân số nằm trong mẫu: Cộng những tử số và không thay đổi mẫu

Xem thêm: cách sử dụng movie maker win 10

Cộng nhị phân số không giống mẫu:

- Quy đồng những phân số

- Cộng những tử số và không thay đổi hình mẫu.

Lời giải chi tiết

a) \(\dfrac{{ - 1}}{{13}} + \dfrac{9}{{13}}\)

\( = \dfrac{{ - 1 + 9}}{{13}} = \dfrac{8}{{13}}\)

b) \(\dfrac{{ - 3}}{8} + \dfrac{5}{{12}}\)

\(\begin{array}{l} = \dfrac{{ - 3.3}}{{8.3}} + \dfrac{{5.2}}{{12.2}}\\ = \dfrac{{ - 9}}{{24}} + \dfrac{{10}}{{24}} = \dfrac{1}{{24}}\end{array}\)

Loigiaihay.com

Xem thêm: vi phạm kỷ luật là hành vi xâm phạm