5tanx 2cotx 3=0

Đáp án:

Bạn đang xem: 5tanx 2cotx 3=0

$\left[\begin{array}{l}x =\dfrac{\pi}{4} + k\pi\\x = \arctan\left(-\dfrac25\right) + k\pi\end{array}\right.\quad (\in\Bbb Z)$

Giải quí công việc giải:

$5\tan x -2\cot x - 3 = 0\qquad (*)$

$ĐK:\sin2x \ne 0\Leftrightarrow x \ne \dfrac{n\pi}{2}$

$(*)\Leftrightarrow 5\tan x -2\dfrac{1}{\tan x} - 3 = 0$

$\Leftrightarrow 5\tan^2x - 3\tan x - 2 = 0$

$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\tan x = 1\\\tan x =-\dfrac25\end{array}\right.$

$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x =\dfrac{\pi}{4} + k\pi\\x = \arctan\left(-\dfrac25\right) + k\pi\end{array}\right.\quad (\in\Bbb Z)$

Hãy canh ty quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: cách chèn logo trong photoshop

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

1 vote

Xem thêm: gà nướng lá sen