4 tấn 29 kg bằng bao nhiêu kg

Hãy luôn luôn ghi nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

TRẢ LỜI

avatar

Đáp án: 4029 kh

Giải mến quá trình giải:

Hãy hùn quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

4 tấn 29 kilogam = 4029 kilogam

( Vì 4 tấn = 4000 kilogam

Nên 4 tấn 29 kilogam = 4000 kilogam + 29 kilogam = 4029 kilogam )

Hãy hùn quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

Xem thêm: chỉnh ngày đồng hồ cơ