19 bài tập đọc cho bé lớp 1

  • Bài 1: Má là chị dì Na. Bà là u cả má cả dì Na. Bài 2 - Dì, dì kể gì đi? - Kể gì hả bé? - Bé kể chuồn, dì ghi. - Dì ghi gì hả dì? - Dì ghi nhỏ bé kể gì? Bài 3: Bé ngã Bé lễ mễ bê ghế. Bé bị trượt ngã. Bé nhè. Dì Na bế bé: -Chà, nhỏ bé té à? Bé Mĩ té tuy nhiên chả nhè. Bé lí nhí: - Bà, chị Nga đã từng đi bể ngủ, tuy nhiên u chả để bé chuồn. Bài 4: Ngõ mái ấm Nga

  • Ngõ mái ấm Nga nho nhỏ. Ngõ sở hữu thân phụ mái ấm. Kề nhà Nga là mái ấm bà Nghi và mái ấm bà Lê. Nhà họ sở hữu bủ, sở hữu sấu, sở hữu lê tuy nhiên mái ấm Nga chả sở hữu, nhà Nga chỉ mất mãng cầu. Bài 5: Ra phố Sẻ thân phụ, sẻ u mang lại sẻ nhỏ bé chuồn phố. Ra phố, ghé mái ấm bà, sẻ nhỏ bé kể mang lại sẻ bà nghe: Chị gà ri vẫn đẻ ở ổ rạ, mé bể cá, kề hè mái ấm, bà ạ. Bài 6: Đi phố Nghỉ lễ. Cả mái ấm Nga chuồn phố. ở phố sở hữu cờ đỏ, sở hữu page authority - nô, thân phụ bế nhỏ bé Phi, chả là hè sở hữu gờ đá, nhỏ bé chuồn dễ dàng bị trượt ngã. Cả mái ấm rẽ mợ Lí. Mợ trộn trà, trộn cafe, cho nghe pi-a-nô. Bài 7: Chó lưu giữ nhà Chú chó mái ấm Thu dữ kinh, chú nơm nớp lưu giữ mái ấm. Có gì quá xa lạ, chú chỉ gừ gừ, nghe vẫn đầy đủ e. Lũ gà mơ kể từ ổ rời khỏi, thế là cả lũ gà ù té, thở chả ra.

  • Bài 8: Bé Nga nghĩ về gì? Bé Nga nghĩ: Bà vẫn già cả tuy nhiên chả hề ngủ. Bé khe khẽ: Mẹ à, hè, u mang lại bà chuồn bể ngủ, u nghe! - Chà, nhỏ bé nghĩ về khá ghê! Hễ bà chuồn ngủ, bà để cả nhỏ bé chuồn. Bài 9: ở nhà Bố u dạo phố. Nga trong nhà nghe ra-đi-ô, ra-đi-ô rè rè, Nga quăng quật chả nghe tuy nhiên rời khỏi hè nhà, mé bể cá, sở hữu cô ả gà ri. A, nó đẻ! Chà, cô gà ri nhỏ bé nhỏ tuy nhiên khá ghê! Bài 10: A-lô, A-lô! - A-lô, cô Mơ cơ à? Có bà trong nhà, hả cô? - ờ, nhỏ bé Lê hả? Có bà trong nhà. Gì cơ, bé? - Bé ghi nhớ bà ghê! Nhớ cả cô Mơ. Bé ghi nhớ, chà là ghi nhớ. - ờ, thân phụ giờ, cả bà cả cô Mơ sở hữu trong nhà nhỏ bé cơ. Chờ cơ nhé. Bài 11: Nhà nhỏ bé Hà Bé là Hồ Sĩ Hà, chị là Hồ Thị Thu Nga. Ba là Hồ Sĩ Giả, Kỹ sư. Mẹ Là Lê Thị Mỹ

  • Dạ, y tá, ở sở nó tế. Dì là Lê Thị Na, nó tá ở xã. Bà trong nhà bố mẹ. Có Khi bà ở với dì Na. Khi cơ nhỏ bé ghi nhớ bà kinh. Bé chỉ đợi bà về. Bài 12: Chị Nga à Nghỉ hè, chị cứ đợi ở cư xá. Cả mái ấm sẽ ghé thị xã, chuồn xe cộ rời khỏi bể ngủ. Nè, nhỏ bé vẫn xí chỗ cho chị Nga chuồn ngủ cơ. Bé đợi thư chị. Bé cù chị Hồ Sĩ Hà Bài 13: Bé Hà à Thế thì, chị tiếp tục đợi ở cư xá. Bé ghi nhớ rẽ đón chị nhé. Bé ghi nhớ rủ cả bà nước ngoài chuồn, chả dễ dàng gì bà giành được kỳ ngủ như vậy. Chị đợi nhỏ bé. Chị cù bé Hồ Thị Thu Nga Bài 14: Đi chợ Nhà trẻ con ngủ. Mẹ mang lại nhỏ bé chuồn chợ. Chà, thì ra chợ là thế cơ. Bé chỉ chỉ trỏ trỏ. Tha hồ nước nhé: Có giò, sở hữu chả, sở hữu mãng cầu, sở hữu mơ, sở hữu thị, sở hữu khế. Chợ sở hữu cá: Cá rô, cá hẻn, cá mè. Chợ sở hữu nhà trọ. Bé nghĩ về, giá chỉ tuy nhiên chợ sở hữu chúng ta trẻ con nhỉ.

  • Bài 15: Chớ nhằm phí thì giờ! Thỏ mẹ: - Thở gì tuy nhiên thở kinh thế hả bé? Thỏ bé: - Mẹ ạ, ở gò Si có… - ở gò Si sở hữu gì? - Có cỏ! Cỏ, cỏ, thả hồ nước cỏ! Thế tuy nhiên mái ấm tớ chả sở hữu tí gì! - Thế thì nhỏ bé rời khỏi gò Si đi! Bé thả cỏ mang lại mẹ! Đi đi, chớ nhằm phí thì giờ! Bài 16: Bé Hà vẽ gì cơ. Bé Hà trong nhà. Bé giở vở rời khỏi vẽ. Bé vẽ trườn, vẽ dê, vẽ khỉ. Bé vẽ cả hổ. Bé vẽ ôtô, nhỏ bé vẽ cả ti-vi và vi-đi-ô. Bé vẽ đầy đủ loại. ở mái ấm, nhỏ bé vẽ, thú vị kinh. Thầy u về, ngỏ vở bé vẽ rời khỏi, chả chê tí gì. Bài 17: Bé ở nhà Bà chuồn chợ. Thầy và u ra đi. Chỉ sở hữu nhỏ bé trong nhà. Bé chuồn xe cộ. Bé cho tất cả chó xù chuồn xe cộ. Xe bị sụp đổ. Cả nhỏ bé và xù bị trượt ngã. Bé gạ xù. Bé bế xù rời khỏi bờ hè. ở cơ sở hữu chú gà tồ. Xù gừ gừ, gà tồ bỏ đi, rời khỏi bể cá. Thế là xù chả hãy nhờ rằng đã trở nên té.

  • Bài 18: Quà bà cho Bé Khoa ghé thăm mái ấm bà. Bà chả sở hữu mái ấm. Bé đợi tí ti thì bà chuồn chợ về. Bà mang lại Khoa quả mãng cầu. - Nè, bà mang lại thân phụ mu-soa. - Thế bà chả sở hữu vàng mang lại u à? - Quà mang lại u là bó hoa cơ. Bài 19: Mẹ mang lại nhỏ bé về quê ở quê, chà, thỏa mướn hoa quả: Na, khế, thị, mơ… Và gà qué, cá mú thì thả hồ nước nhé! Có lẽ nhờ thế tuy nhiên nhỏ bé khỏe khoắn. Khi quay trở lại, nhỏ bé phô trương ở quê kỳ lạ quá: Bờ hè có hoa che lòa xòa, chả như ở phố, chỉ mất nhà là mái ấm.

  • Bài 18: Quà bà cho Bé Khoa ghé thăm mái ấm bà. Bà chả sở hữu mái ấm. Bé đợi tí ti thì bà chuồn chợ về. Bà mang lại Khoa quả mãng cầu. - Nè, bà mang lại thân phụ mu-soa. - Thế bà chả sở hữu vàng mang lại u à? - Quà mang lại u là bó hoa cơ. Bài 19: Mẹ mang lại nhỏ bé về quê ở quê, chà, thỏa mướn hoa quả: Na, khế, thị, mơ… Và gà qué, cá mú thì thả hồ nước nhé! Có lẽ nhờ thế tuy nhiên nhỏ bé khỏe khoắn. Khi quay trở lại, nhỏ bé phô trương ở quê kỳ lạ quá: Bờ hè có hoa che lòa xòa, chả như ở phố, chỉ mất nhà là mái ấm.